Nieuwsbrief Kunsten ’92 Gedeeltelijke lockdown

Als Vereniging Restauratoren Nederland zijn wij lid van Kunsten '92. Bijgaand de nieuwsbrief m.b.t. de huidige maatregelen en actieve bijdrage van de taskforce.

Om de verdere verspreiding van het coronavirus naar beneden te brengen heeft het kabinet vanavond verscherpte maatregelen aangekondigd, die morgen (woensdag 14 oktober) om 22.00 uur in zullen gaan. Het kabinet spreekt van een gedeeltelijke lockdown. Met 7.393 nieuwe besmettingen vandaag grijpt het virus veel te snel om zich heen. Belangrijkste doelstelling van de maatregelen is het terugbrengen van sociaal verkeer. Ook heeft het kabinet een ‘routekaart’ gepresenteerd, met vier scenario’s en bijpassende maatregelen.

De maatregelen gelden voor de komende 2 weken. Daarna vindt een heroverweging plaats, waarop men kijkt of de maatregelen voldoende blijken of dat deze moeten worden gehandhaafd of zelfs verzwaard en er een volledige lockdown moet komen. De belangrijkste zaken op een rij:

Maatregelen met betrekking tot de cultuursector
> In publieke binnenruimten wordt het dragen van een mondkapje (vanaf 13 jaar) verplicht (zoals dat al gold in het openbaar vervoer).
> In binnenruimten, waar mensen zitten, worden maximaal 30 personen publiek per ruimte/zaal toegelaten, exclusief personeel. Dit geldt voor theaters, concertzalen en bioscopen.
> Voor doorstroomlocaties, zoals monumenten, musea en bibliotheken, verandert er niets en blijft gelden dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak.
> Volgens onze informatie geldt het maximum van 30 ook voor repetities, en ook voor grote koren en orkesten.
> Live screenings zijn mogelijk, mits aan 30 personenregeling wordt voldaan.
> Volgens onze informatie kan cultuureducatie doorgang blijven vinden.
Lees HIER alle maatregelen, voor alle sectoren.

Routekaart
Het overzicht ‘Coronamaatregelen per risiconiveau’ geeft per sector/activiteit aan welke maatregelen nodig zijn bij de vier scenario’s Waakzaam, Zorgelijk, Ernstig en Zeer Ernstig. Regionaal kan een veiligheidsregio besluiten om aanvullend strengere maatregelen te nemen als dat nodig is. Bekijk HIER de routekaart.

Perspectief
Boven alles staan onze gezondheid en veiligheid voorop en is op dit moment ingrijpen onontkoombaar. De cultuursector heeft in de afgelopen maanden aangetoond het publiek op veilige wijze te kunnen ontvangen. Hoewel deze sector niet wordt gesloten (zoals de cafés en restaurants), hebben de genoemde maatregelen grote impact. Het is nu van groot belang dat de extra steun die het kabinet aan cultuur beschikbaar heeft gesteld (en mogelijk nog zal stellen) op de juiste plekken en bij de juiste mensen terecht komt. De taskforce pleit voor een routekaart speciaal gericht op cultuur, waardoor de sector beter kan anticiperen op veranderende situaties en er perspectief ontstaat. De taskforce zal hier actief aan bijdragen. Ook zullen we de gevolgen van de maatregelen zo goed mogelijk in kaart brengen en met de politiek in gesprek blijven over mogelijke oplossingen.