Nieuwsbrief Kunsten ’92

RN zit aan tafel met o.a. Kunsten '92 Wij blijven de belangen van de vereniging vertegenwoordigen.

NIEUWSBRIEF

Versoepeling maatregelen en heropening culturele instellingen

Persconferentie kabinet
Tijdens de persconferentie vanavond kondigden premier Rutte en minister de Jonge een aantal fasen aan om uit de intelligente lockdown te komen. Per 1 juni mogen bioscopen, theaters en musea onder voorwaarden weer open. Theaters en bioscopen mogen maximaal dertig personen toelaten en voor musea en erfgoedinstellingen gelden voorwaarden op het gebied van afstand houden en capaciteit. Kaartjes moeten vooraf verkocht worden, om te kunnen sturen op capaciteit en anderhalve meter of om te vragen naar eventuele gezondheidsklachten. Per 1 juli kunnen theaters, bioscopen en horecagelegenheden hun publiek uitbreiden tot honderd personen. De laatste fase breekt aan op 1 januari 2021, wanneer er weer evenementen kunnen worden georganiseerd. Deze maatregelen zijn onder voorbehoud en afhankelijk van of en hoe het coronavirus zich heeft ontwikkeld.

Over een aantal zaken bestaat nog onduidelijkheid, zoals over het onderscheid tussen een popconcert op een poppodium of een popconcert tijdens een evenement, en bijvoorbeeld over de voorwaarden voor repeteren (podiumkunsten). Het ministerie van OCW geeft hier zo spoedig mogelijk uitsluitsel over. Culturele instellingen zijn blij met de mogelijkheden om hun publiek weer op beperkte schaal te kunnen ontvangen. De financiële problemen worden hier niet mee opgelost.

Premier Rutte maakte ook melding van een vervolgpakket economische maatregelen. Een tweede steunpakket is zeer urgent voor de sectoren die niet of slechts gedeeltelijk kunnen werken, waaronder (alle individuen en organisaties in) de culturele en creatieve sector.

Onderzoek naar effecten coronacrisis op cultuurbezoek na heropening
Hendrik Beerda Brand Consultancy heeft onderzoek gedaan naar het effect van de coronacrisis op de bezoekbereidheid voor de Nederlandse musea en podiumkunsten. Er is onder meer gekeken naar de snelheid waarmee liefhebbers de musea en podiumkunsten na opening weer verwachten te gaan bezoeken en naar de verwachte belemmeringen bij het bezoek ervan. De onderzoeksresultaten zijn bemoedigend: 79% van de Nederlandse museumbezoekers verwacht na heropening de musea weer even veel of meer te gaan bezoeken en 74% van de Nederlandse bezoekers van podiumkunsten verwacht de theaters en muziekpodia na heropening weer even veel of meer te gaan bezoeken. Lees hier het hele onderzoek op de website van Fonds21.


Nijpende situatie in culturele en creatieve sector

Sector luidt opnieuw de noodklok
Vandaag berichten diverse media opnieuw over de enorme problemen die door de coronacrisis in de culturele sector zijn ontstaan. In een brief aan de cultuurwethouders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben de vier grote stedelijke musea in Nederland opgeroepen om bij het Rijk aan te dringen op meer steun. Zonder extra steun zou de sector een “grauwe vlakte” worden, waarschuwen de directeuren van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, Centraal Museum in Utrecht, Kunstmuseum in Den Haag en Stedelijk Museum Amsterdam. Lees hier de brief.

Ook de theaters en concertzalen luiden de noodklok. De VSCD (Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties) vraagt het kabinet in een brandbrief om soortgelijke maatregelen. Volgens een peiling van de VSCD dreigt in september een faillissement voor een derde van de theaters en concertzalen in Nederland. Het gaat om zowel kleine als grote zalen in het hele land. Lees hier de noodoproep.

Het omvallen van instellingen zoals musea en theaters heeft ook zeer grote gevolgen voor de mensen die direct of indirect, en op vaste of zzp-basis, werken voor deze organisaties.

Taskforce culturele en creatieve sector
De taskforce blijft zich onvermoeid inzetten voor alle vormen van steun aan de gehele sector, dus aan individuen (zzp’ers, werkenden, kunstenaars, makers) en aan instellingen. De positie van zzp’ers die buiten de boot vallen bij de diverse regelingen en van niet- of gedeeltelijk gesubsidieerde instellingen blijft zorgwekkend.
Het vizier is ook gericht op gemeenten en provincies. Op dit moment wordt het totaalplaatje berekend van de schade op langere termijn. Komende week verwachten we prognoses van bedragen, die kunnen worden meegenomen in het overleg tussen Rijk, provincies en gemeenten dat op regelmatige basis plaatsvindt.

Daarnaast spreekt de taskforce verschillende ministeries aan om maatregelen en budgetten uit te breiden, beschikbaar en toegankelijk te maken, te verbreden en te verlengen. Zo gaat aanstaande vrijdag een brief uit naar de minister van Economische Zaken en Klimaat, waarin onder meer wordt gepleit om een (nood)fonds voor de culturele en creatieve sector onderdeel te laten uitmaken van het tijdens de persconferentie genoemde tweede noodpakket banen en bedrijven. Deze brief is deel van een reeks van brieven vanuit de taskforce: de brief van 24 april jl. aan minister Koolmees en staatssecretaris van Ark van SZW (klik hier) en de brief van 27 april jl., aan de cultuurwoordvoerders en de minister van OCW t.b.v. het Kamerdebat (klik hier). Na de brief aan EZK volgt een brief aan de minister van Financiën met voorstellen voor fiscale maatregelen die de cultuursector kunnen ondersteunen.

Tweede Kamer morgen 7 mei: stemmingen over moties
De Tweede Kamer stemt morgen om 21.30 uur over de op 28 april ingediende moties (< klik en kijk helemaal onderaan). Lees hier het stenografisch verslag van het debat.

Webinar

De Periscoop – verkenningen voor de toekomst

Woensdag 13 mei 2020 van 14.00 tot 15.00 uur
Livecast vanuit Pakhuis de Zwijger | De culturele en creatieve sector in coronatijd

Door Kunsten ’92 en de Federatie Creatieve Industrie i.s.m. Pakhuis de Zwijger
Met hoofdgast Jeroen van Erp (directeur Fabrique en praktijkhoogleraar Concept Design, TU Delft en bestuur Kunsten ‘92) en Jan Zoet (voorzitter Kunsten ’92) en Marianne Versteegh (algemeen secretaris Kunsten ’92).

In deze livecast neemt hoofdgast Jeroen van Erp ons mee in wat volgens hem de uitdagingen van deze tijd zijn en hoe we samen kunnen werken aan een meer weerbare en toekomstbestendige sector. Hoe herpakken we ons na de crisistijd? En wat hebben we daarvoor nodig? Lennart van de Meulen (directeur VPRO), Tinkebell (kunstenaar) en anderen zullen vervolgens met Jeroen van Erp hierover in gesprek gaan. Deze tijd biedt de sector de uitgelezen kans om naar ons culturele veld te kijken en zaken ter discussie te stellen.
Lees hier meer, ook voor aanmelden.


Erfgoedplatform van Kunsten ‘92

In samenwerking met de FIM (Federatie Instandhouding Monumenten) en Nederland Monumentenland organiseert Kunsten ’92 op dit moment wekelijks een bijeenkomst met het Erfgoedplatform van Kunsten ‘92. Dit platform heeft Kunsten ’92 in 2010 opgericht om met de hele erfgoedsector een gezamenlijke lobby te kunnen voeren. Het erfgoedveld kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan deelsectoren, van monumenten tot archieven, van immaterieel erfgoed tot archeologie, en van overheden tot steunpunten; iedereen die werkt in het erfgoed kan deelnemen aan het Erfgoedplatform.
Momenteel worden de wekelijkse bijeenkomsten van het Erfgoedplatform gebruikt om expertise en ervaring te delen en gezamenlijk te werken aan urgente zaken in de periode van COVID-19.

Zo staat nu op de agenda van het Erfgoedplatform de vorming van een erfgoed-protocol dat kan worden gebruikt bij de heropening van erfgoedlocaties. Er wordt een basisprotocol geformuleerd, dat elke erfgoedlocatie voor de eigen situatie kan invullen. Verder heeft het Erfgoedplatform aandacht voor de omgang met vrijwilligers, die in deze sector talrijk en van onmisbare waarde zijn. Ook worden Europese en internationale voorbeelden verzameld, die tot inspiratie kunnen dienen voor het Nederlandse erfgoedbeleid. Een ander urgent agendapunt is de gezamenlijke PR-campagne die de erfgoedsector wil voeren om het brede publiek te blijven betrekken en informeren rondom relevante erfgoedzaken. Het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 komt wekelijks digitaal bijeen op donderdagen. Heeft u interesse in deelname aan dit gesprek? Stuur gerust een e-mail naar adinda@kunsten92.nl.

VOLG HIER ONS DAGELIJKS BIJGEWERKT MEDIA-OVERZICHT