Nieuwsbrief Programma Faro

Nieuwsbrief Update Programma Faro

Beste lezer,

Een nieuwe erfgoedpraktijk waarin de geïnstitutionaliseerde erfgoedzorg, burgers, vrijwilligers en erfgoedgemeenschappen elkaar vinden, gebruik maken van elkaars kennis en tot samenwerking komen. Dat is waar het programma Faro op aan koerst. En het is opvallend om te zien hoe dat aansluit bij recente maatschappelijke ontwikkelingen en de wens voor meer aandacht voor de mens en de menselijke maat.

Steeds vaker is er aandacht voor erfgoed als drager van herinneringen en identiteiten. Ook groeit het inzicht dat erfgoed dankzij die verhalende kracht een nog vrijwel onbekende hulpbron is voor vraagstukken op het gebied van sociale cohesie, welzijn, en bijvoorbeeld gezondheid. Frans Soeterbroek schreef er in opdracht van het programma Faro een essay over.

Het Faro-denken en werken raakt een snaar, dat zien we niet alleen in aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie of aan de aanmeldingen bij de Erfgoedparticipatie-labs van de ErfgoedAcademie. Politiek gezien bleek er tijdens de verkiezingen een breed gedeelde aandacht voor thema’s als: identiteit en samenleving, toegankelijkheid van cultuur, de kloof tussen burger en overheid en het stimuleren van burgerinitiatief. Thema’s die nauw aansluiten bij het Verdrag van Faro, over de waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving van de Raad van Europa. De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) bracht onlangs een manifest uit waarin ze oproept de sociale waarden van erfgoed te bevorderen en te investeren in een innovatieve praktijk van participatie bij erfgoed. Met als sluitstuk: ratificatie van het verdrag.

Dat is wat we graag horen, maar het belangrijkste is dat we doen. Dat we samenwerken, experimenteren, initiatieven steunen en vooral bereid zijn veel te leren van wat al in de praktijk gebeurt. Daarom informeren we u graag over de ontwikkelingen in én rondom het programma. U leest er alles over in deze update.

Michaëla Hanssen | Programmaleider Faro