Nieuwsbrief RCE

Met deze nieuwsbrief en onze website bieden wij u een platform aan om tips, voorbeelden, zorgen, maatregelen en andere feiten en ideeën te delen. En we laten zien hoe wij als sector ons blijven inspannen om met elkaar de erfgoedzorg in Nederland in stand te houden. De nieuwsbrief verschijnt 2 x per maand. Aanmelden kan via het aanmeldformulier. U vindt meer informatie op de pagina Erfgoed en corona op onze website.

Link naar nieuwsbrief