Nieuwsbrief RCE

Op maandagmiddag 9 november van 14.00-15.30 uur vindt een webinar voor collectiebeherende instellingen over diefstal van objecten plaats. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) organiseert dit samen met het Team Kunst- en Antiekcriminaliteit van de Nationale Politie. Wij nodigen u van harte uit hieraan deel te nemen.

Link naar de nieuwsbrief