Nieuwsbrief Restauratoren Nederland

Beste leden van Restauratoren Nederland,

Hierbij de eerste brief als nieuw bestuur van Restauratoren Nederland. Ik kijk ernaar uit om jullie vaker op deze manier te mogen bereiken en op de hoogte te brengen van ontwikkelingen binnen de vereniging. Daarmee hopen wij jullie te inspireren tot ideeën voor de vereniging en u aan te moedigen om deze met enthousiasme tot uitvoering te brengen.

Wegens de pandemie vond afgelopen week vond onze eerste digitale ALV plaats. Helaas ontnam ons dit de kans om inhoudelijk te discussiëren over ons mooie vak en vereniging, maar enkele besluiten dienden te worden gemaakt. Frederik Franken, Gerald Megens en ik reisden af naar Eindhoven voor de live uitzending. Na toelichtingen op 2019, een kritische bijdrage van de kascommissie en een verhelderende blik op de vereniging middels een enquête van de leden, zijn alle stemmingen geaccordeerd. Dank aan alle aanwezigen!

Wij nemen als vereniging afscheid van Frederik Franken, voormalig voorzitter die zijn werk voort zal zetten als algemeen bestuurslid, en van Gerald Megens, die als penningmeester voor de vereniging veel werk heeft verzet. Ook nemen wij afscheid van Joachim van der Heuvel, Wassily Khudyakov en Bibi Beekman die hun inhoudelijke steen aan de vereniging hebben bijgedragen. Allen dank!

We verwelkomen Michiel Overhoff, Remco Ockhuijzen en Marjan de Visser als nieuwe leden van het bestuur. Wij zijn verheugd over deze gevarieerde toevoeging aan het bestuur. Jonge en meer ervaren gezichten, allen met andere achtergronden en specialisaties in het veld, maken de vereniging rijk. Alleen met verschillende invalshoeken kunnen wij ons gevarieerde werkveld slimmer, sterker en professioneler maken.

De afgelopen jaren is de vereniging gegroeid in deze variatie. Misschien is het ledenbestand nu zelfs zo divers dat niet iedereen zich direct meer herkent in onze vereniging. Om een beter inzicht in ons ledenbestand te krijgen heeft een aantal betrokken leden, Iris Broersma, Pol Bruys en Karin van der Lem, een enquête gehouden. (https://www.restauratoren.nl/blog/de-grote-enquete-van-restauratoren-nederland/) Hieruit bleek dat het overgrote deel van de leden hun lidmaatschap bij Restauratoren Nederland ziet als een teken dat zij serieus met hun vak bezig zijn en dat men graag bijeenkomsten en workshops wil bijwonen. Maar het werd ook duidelijk dat het bestuur niet zichtbaar genoeg is en dat er geen duidelijke koers wordt gevaren. Veel leden missen een gevoel van betrokkenheid en actieve werkgroepen.

De komende weken gaat het bestuur digitaal in gesprek met groepjes leden aan de hand van de gehouden enquête. Mocht je je nog niet hebben aangemeld voor een groep doet u dat dan vooral (info@restauratoren.nl)! Waar willen we met de vereniging naartoe? En hoe willen we dat gaan bereiken? Vragen waar wij naar uitkijken om te beantwoorden met en voor onze leden voor een actieve vereniging en om ons vakgebied verder te kunnen professionaliseren, verdiepen en te beschermen. Wij kijken er, samen met jullie, naar uit!

Blijf gezond en namens het bestuur van Restauratoren Nederland, een collegiale groet,

Jazzy de Groot
Voorzitter Restauratoren Nederland