Nieuwsbrief Restauratoren Register

Graag maken wij jullie erop attent dat in de kop van de nieuwsbrief de mogelijkheid wordt geboden om jezelf met persoonlijk mailadres aan te melden.

Jullie worden vervolgens rechtstreeks en daarmee actueel op de hoogte gehouden. Op deze wijze worden jullie zo goed mogelijk geïnformeerd over het belang en de impact op de uitoefening van het beroep.

Register Nieuwsbrief nr 1

LINK naar aanmelding

In het vertrouwen jullie hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Het Bestuur
Restauratoren Nederland