Nieuwsbrief SBMK

Contemporary Art; Who Shares?

dinsdag 18 april 2023, 11:00 – 16:00 uur

De Pont, Tilburg

Binnen het museale veld is veel behoefte aan concrete handvatten voor kennisdeling en -borging. Want ook al is het overdragen en veiligstellen van specialistische museale kennis urgent en van groot belang, het is niet eenvoudig. Daarom organiseert SBMK in samenwerking met RaadSaam Erfgoedprojecten verschillende werkmiddagen en workshops over dit onderwerp. Startpunt hiervan was het congres Modern Art: Who Shares? in maart 2020. Vanwege het enthousiasme over onze praktische aanpak, hebben we drie keer een maand voor de kennisborging georganiseerd met drie online workshops. Dit keer organiseren we op 18 april een hele dag waarin we ‘live’ dieper ingaan op het kennisborgingstraject, dat bestaat uit vier stappen: kennis inventariseren, kennis delen, kennis vastleggen en het organiseren van een duurzame kennisstroom in de organisatie. We zullen de deelnemersgroep klein houden. Hierdoor is er genoeg tijd om in te gaan op individuele vragen waardoor we van elkaar kunnen leren. Op deze manier zal je met concrete handvatten de kennisborgingsdag afronden. Op donderdag 5 oktober organiseren we een terugkomdag voor iedereen die de kennisborgingsworkshops heeft gevolgd en wil oefenen met een aantal concrete werkvormen.

Nieuwsbrief