Ontvangen nieuwsbrief

Voor de volledige nieuwsbrief van het RCE check de website voor overige artikelen. Wij hebben het Kleurhistorisch Onderzoek uitgelicht.

Link naar de workshop Kleurhistorisch Onderzoek

Een kleuronderzoek wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in de wijze waarop het in- of exterieur van een historisch gebouw werd afgewerkt. In deze tweedaagse cursus wordt behandeld.

Uitvoeren van een kleuronderzoek:

  • Historische informatie over het object
  • Topografisch en stratigrafisch onderzoek
  • Kleurtappen en kleurvensters

Herkennen en begrijpen van de laagopbouw

  • Analyse van de verflaag
  • Verfsoorten
  • Decoratief schilderwerk

De uitkomst van het onderzoek

  • Verwerking van de uitkomsten in een rapport en advisering.

Praktische oefening: kleuronderzoek(en) in de praktijk

  • De wijze waarop een gebouw wordt benaderd
  • Excursie naar één van de behandelde panden in Amsterdam