ontvangen open mail inclusief reactie bestuur Restauratoren Nederland

Beste leden,

Graag willen wij reageren op de open-brief van Corrie van de Vendel (zie hieronder). Corrie is vaak actief als lid van RN en ook nu levert ze weer een belangrijke bijdrage, waarvoor dank!

Helaas heerst bij haar en waarschijnlijk ook bij andere leden, teleurstelling en ongeloof over het versturen van de factuur voor de reguliere financiële bijdrage aan de vereniging. Juist het moment van versturen vindt ze op z’n minst ongelukkig omdat vanwege de gevolgen van Corona bij veel leden het water aan de lippen staat.

Als RN hebben we met het bestuur en het secretariaat een tandje bijgezet om in deze turbulente crisis aandacht te vragen voor de noden van onze leden en zicht te houden op een hoopvolle toekomst. Mogelijk zullen we hiertoe vaker professionele input moeten regelen. Het mag in dit verband duidelijk zijn dat ook wij in dat kader onvoorziene kosten zullen gaan maken. Dat is geen probleem met een financieel gezonde vereniging. En RN staat er gelukkig goed voor doordat we tot nu toe goed en zorgvuldig omgaan met het zakelijke reilen en zeilen. Het ook in een economisch onzekere tijd ‘op tijd versturen’ van de factuur past in dat streven. Het stipt versturen komt daarbij tegemoet aan de wens van leden om straks met zo weinig mogelijk uitgestelde betalingen te worden geconfronteerd. Immers, zodra de economie weer aantrekt zijn de verdiensten niet ‘zomaar’ op het oude peil. Uit de vele reeds ontvangen betalingen blijkt gelukkig dat veel leden in staat zijn geweest om hun contributie te voldoen. Het geeft ons ruimte om in dit verband voor leden, die om begrijpelijke redenen het financieel moeilijker hebben, coulant te zijn. Dus, hoewel wij uitstel van betalen ontraden, is dit gewoon mogelijk. Onze termijn is in principe gelijk aan de 90 dgn (3 mnd) van het uitstel-van-betaling, zoals ook de regering op dit moment hanteert. Voor aanvullende vragen kun je ons via het secretariaat bereiken. Schroom niet contact met ons op te nemen.

Onze ‘zakelijke benadering’ komt mogelijk wat kil over en mogelijk is onze toon niet altijd even gelukkig gekozen maar dat neemt hopelijk niet het vertrouwen weg dat wij oog hebben voor de problemen waar je (met ons en) met veel van onze leden voor staat en waar wij hard voor aan de slag zijn gegaan. We zijn als RN in deze tijd niet alleen extra blij met de trouwe betalingen maar ook met tal van creatieve ideeën over wat wij als vereniging kunnen doen. We zien deze respons als een belangrijke blijk van solidariteit en dat is waar het verenigingsleven op draait. Hartelijk dank daarvoor!

Heel veel sterkte

Ontvangen open mail van Corrie v.d. Vendel 
Beste Gerald,
Ik geloof deze mail niet. Hoe bestaat het dat er nú een rekening voor de contributie verstuurd wordt? Zelfs met de, wat je als aandachtig kan bestempelen, mededeling dat mensen met acute betalingsproblemen dit kunnen aangeven en uitstel kunnen aanvragen.
Waarom niet ná corona, zeg over 3 maanden, deze rekening verstuurd? 
We zijn toch een vereniging, voor elkaar?
De vereniging heeft toch geen liquiditeitsproblemen? Waarom zouden leden die wel dergelijke problemen hebben of dreigen te krijgen vermoeid worden met melden, afspraken maken, etc. Waarom zouden we moeten weten wélke leden het zo moeilijk hebben dat ze daarvoor in de pen moeten, waarom ziuden we extra druk op hen leggen? Waarom wordt er in deze mail zó de nadruk op de termijnen gelegd? Ik vind het onbeschofd, onproffesioneel, oncollegiaal en volkomen onnodig.
Misschien is er een goede reden om dit zo te doen. Dat zou ik dan graag uitgelegd krijgen.
Als die er niet is stel ik voor dat deze mail gevolgd wordt door een tweede. Dat ieder uitgenodigd(sic) wordt de contributie te betalen, dat niemand dit ivm corona en mogelijke bedrijfs- en inkomensgevolgen hoeft te doen voor eind van de zomer. Dat het bestuur tegen die tijd opnieuw zal bekijken hoe om te gaan met het innen van de contributie voor dit jaar.
Verder zou ik iedereen sterkte wensen in deze hele vreemde tijd. En degenen die nu vast willen betalen heel hartelijk danken.
Mogelijk zijn er velen die deze mail terecht vinden omdat je nu eenmaal contributie moet innen. Ik zou tegen hen allen zeggen: mensen gaan voor regels.
Ik stel deze mail als een open mail, wat mij betreft kan die op de site gezet en naar alle leden worden verstuurd. Ik zal hem zelf in ieder geval naar een aantal leden CCen als ik later achter de computer zit.
Graag hoor ik,

Corrie van de Vendel”