OPROEP aan al onze leden

Vanuit ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgverleners is er een dringende vraag naar mondkapjes en maskers (FFP1 en FFP2), handschoenen, schorten en brillen, desinfectantia en zeep. Er is reeds sprake van een nijpend tekort.

Restauratoren Nederland roept haar leden op om die materialen in te leveren.

Ga naar jouw lokale ziekenhuis/ GGD/ en/of huisarts en lever alles rechtstreeks.
Of verstuur jouw voorraad naar het secretariaat van Restauratoren Nederland.
Wij dragen zorg voor overhandiging van de materialen aan de instellingen die dit nodig hebben.
Restauratoren Nederland
t.a.v. Ninette Willemsen (secretariaat RN)
Kersengaarde 22
5405 NZ  UDEN
De vraag is groot en wij willen graag een bijdrage leveren zodat de zorg medewerk(st)ers hun werk beschermd kunnen blijven uitvoeren.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Stay safe

Bestuur Restauratoren Nederland
Initiatief restauratoren Rijksmuseum Nederland