Oproep voor deelname in RN-werkgroep restauratoren uurwerken en wetenschappelijke instrumenten

Graag nodigen we jullie uit voor de oprichtingsbijeenkomst die plaats zal vinden: maandag 3/10/2016 om 18.30 uur, Vermeer Centrum Delft 2611 EV Delft

Beste leden,
Met trots kunnen we de oprichting aankondigen van een nieuwe werkgroep van Restauratoren Nederland. Ben je betrokken bij de conservering en de restauratie van uurwerken en daaraan verwante mechanische-en wetenschappelijke instrumenten, dan is dit je kans! Graag nodigen we jullie uit voor de oprichtingsbijeenkomst die plaats zal vinden:
Maandag 3/10/2016 om 18.30 uur
Vermeer Centrum Delft
Voldersgracht 21
2611 EV Delft

-Aanleiding –
RN stelt kennisuitwisseling centraal maar dat kan niet worden gerealiseerd zonder participerende leden. Juist de werkgroepen maken die deelname mogelijk door activiteiten op maat te organiseren: een lezing, workshop, atelierbezoek, een groot symposium, een bezoek aan ‘die ene unieke collectie’. RN-leden nemen daartoe zelf het voortouw terwijl het bestuur ondersteunt en adviseert op het gebied van financiën, communicatie en coördinatie. De gezamenlijke werkgroepleden zijn verantwoordelijk voor de invulling, organisatie en uitvoering. Ieder lid kan een werkgroep opstarten.

Recent heeft uurwerkrestaurator Rob Memel zijn initiatief voor een op te richten *Werkgroep Restauratoren Uurwerken en Wetenschappelijke Instrumenten* verder uitgewerkt. Als je dit ook als een prachtige kans ziet en wilt dat dit initiatief zal slagen, dan rekenen we op je steun!! We hopen dat je als medelid en collega van Rob, je bij de werkgroep wilt aansluiten om je expertise met deze groep te delen en je door vakmensen uit dezelfde discipline te laten inspireren.

De groep zal worden samengesteld uit mensen die:
1. deskundig en beroepsmatig actief zijn op het gebied van het vervaardigen, onderhouden, restaureren en conserveren van uurwerken en nauw daaraan verwante mechanische-en wetenschappelijke instrumenten;
2. lid zijn (of bij de start van de werkgroep worden) van de vereniging Restauratoren Nederland;
3. de Doelstellingen en Ethische Richtlijnen van RN onderschrijven;
4. beroepsmatig te maken hebben met advisering op het gebied van duurzaam beheer en behoud van uurwerken en nauw daaraan verwante mechanische-wetenschappelijke instrumenten;

-Organisatie –
De initiatiefnemer is tevens de eerste coördinator van deze groep. Hij zoekt bij de uitvoering van zijn taken directe ondersteuning van één werkgroeplid (vacature) want dat is bij de te verwachten omvang van de werkgroep voor dit moment voldoende. De verdere criteria van toelating van de werkgroep en de organisatiestructuur worden tijdens de oprichtingsbijeenkomst van 3/10/2016 afgestemd op de wensen van de werkgroepsleden. De coördinator doet met betrekking tot het functioneren van de werkgroep, tijdens de Algemene Ledenvergadering van RN, verslag over de activiteiten en wetenswaardigheden van het op dat moment achter ons liggende jaar en schetst zijn verwachtingen voor het komende jaar.

-Doelstelling –
Het eerste doel van de werkgroep is afstemming, kennisuitwisseling en samenwerking onder elkaar en indien relevant uitwisseling met de leden uit de andere RN-disciplines. In breder verband zet de werkgroep zich in voor vak-en disciplinegenoten buiten onze vereniging. De werkgroep stelt zich verder als voorlopig doel om tweemaal per jaar een bijeenkomst en eens per twee jaar een symposium te organiseren.

-Hoe gaat de deelname in zijn werk?-
1) Je bent RN-lid of wilt lid worden van RN en hebt zelf de tijd en de motivatie om deel te nemen aan deze werkgroep? Meld je dan aan bij Rob Memel via info@restauratoren.nl met vermelding *Werkgroep Restauratoren Uurwerken en Wetenschappelijke Instrumenten*. Ook geïnteresseerden voor bovengenoemde vacature kunnen zich aanmelden via dit email adres en vermelding.
2) Je wordt uitgenodigd voor de oprichtingsvergadering en kunt daar meepraten over de vorm en de inhoud van deze werkgroep. (voor datum en locatie zie boven).
3) De ideeën worden verder uitgewerkt en deze worden, indien nodig met een begroting, gecommuniceerd met het bestuur.
4) Het bestuur verspreidt de initiatieven en verzorgt de communicatie (e-mail, website, sociale media)
5) Het bestuur verwerkt aanmeldingen via de website, en verzorgt indien nodig (bij kosten voor deelname) de facturatie .
MELD JE AAN op info@restauratoren.nl en VERMELD *Werkgroep Restauratoren Uurwerken en Wetenschappelijke Instrumenten*

Mede namens Rob Memel graag tot ziens,
Het Bestuur van Restauratoren Nederland