Over ons

Restauratoren Nederland is dé beroepsvereniging voor iedereen werkzaam in de conservering en restauratie van cultureel erfgoed.

Over ons

Restauratoren Nederland (RN) is dé grootste beroepsvereniging voor Restauratoren en de nauw daaraan verwante beroepen in Nederland. Gezamenlijk werken we aan duurzame zorg voor het materiele erfgoed en verbetering van de daarmee verbonden kennis en kunde. Onze leden houden zich bezig met conservering, restauratie en collectieverzorging. We werken aan kunst- en gebruiksobjecten, interieurs van gebouwen en collectieonderdelen in archieven. Je bent bij ons als restaurator, maar ook als conservator, erfgoeddocent, restauratiearchitect, collectiebeheerder, collectieverzorger en conserveringswetenschapper van harte welkom.

Organisatie

 • Bestuur
 • Werkgroepen en platforms
 • Senioren overleg
 • Externe adviseurs
 • Secretariaat

Communicatie

 • Statuten / Huishoudelijk Regelement
 • Algemene ledenvergadering (ALV)
 • Nieuwsbrief
 • AuCourant
 • Lidmaatschap

Wat wil RN?

RN ontstond in 2005 uit de fusie van VeRes, VAR, TRON en IIC Nederland. Inmiddels zetten wij ons als vereniging in voor de belangen van ca. 500 leden. Samen staan we sterk als professionals in het streven naar verbetering van het publieke, professionele en politieke besef over de noodzaak van ethisch verantwoorde duurzame zorg voor ons culturele erfgoed. Het is voor ons vanzelfsprekend dat de belangen van de beroepsgroep nooit de belangen van het materieel erfgoed mogen schaden. We streven naar de optimale behoudskundige zorg en die kan niet worden gerealiseerd zonder voldoende deskundigheid binnen een goed samenwerkende erfgoedsector met herkenbare erkende professionals.

Wat doet RN?

Om de kans op optimale behoudskundige zorg te vergroten, houden wij ons als professionals aan de internationaal geldende beroepsnormen en -standaarden. De door ons opgestelde Ethische Richtlijnen helpen ons daarbij. Voldoende deskundigheid kunt u natuurlijk van onze leden verwachten maar niemand van ons is uitgeleerd. We zetten ons daarom in voor een verbeterd (bij)scholingsaanbod en verzorgen zelf cursussen. Vanuit een actief bestuur en door verschillende actieve werkgroepen wordt intensief samengewerkt met binnen- en buitenlandse zusterorganisaties en individuele vakgenoten. RN is een initiatiefnemer van het ERM-RestauratorenRegister (deelname in de Raad van Advies) waarin de op voldoende scholings- en uitvoeringsniveau getoetste professionals herkenbaar zijn. Daarnaast werkt RN met NCE in het kader van de kwaliteitseisen voor ‘Het Register’ aan de realisering van modulaire bijscholing (scheikunde etc.) van haar leden. De doelstellingen worden verder verwezenlijkt door (het mogelijk maken van) publicaties, lezingen, voorlichting op scholen en beurzen, seminars, praktijkbezoeken aan depots, ateliers en projectlocaties. Wij zoeken en vinden daarbij de aansluiting met onze branchegenoten.

Waarom word ik lid?

RN zet zich in voor de professionalisering van de beroepssector in het algemeen, en de kwaliteit en deskundigheid van de leden in het bijzonder. Binnen RN gaat de volle aandacht uit naar en komt op voor de belangen van vaardige beroepsbeoefenaren met een passie voor, en kennis van kunst en vakmanschap.

 • Je wilt deskundig zijn en blijven voor alles wat je onderhanden krijgt, voor je opdrachtgever, voor je vak en voor jezelf.
 • Je wilt samen met 500 beroepsgenoten een krachtige stem hebben in politiek Den Haag en invloed hebben bij de andere belangrijke partijen in de erfgoedzorg.
 • Je wilt samen met jouw beroepsgenoten de beroepsnorm en beroepsontwikkeling bepalen.

 

Het lidmaatschap voor Restauratoren bedraagt € 115 per jaar. (Student leden betalen € 35*)

Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzeggingen voor het opvolgende jaar dienen via de website uiterlijk 1 december doorgegeven te worden.

* overleg studentenpas / bewijs inschrijving noodzakelijk

Aan de inschrijving voor het lidmaatschap worden geen speciale eisen gesteld anders dan het uitoefenen van een behoudskundig beroep. en het onderschrijven van de ethische gedragscode. Het bestuur zal zich onder andere op korte termijn buigen over de tekst van deze ethische code.