Algemene voorwaarden RN

De herziene algemene voorwaarden zijn opgesteld in samenwerking met VanNiekerkCieremans advocaten B.V. in 2020, aangepast en opnieuw gedeponeerd in 2021, en zijn te gebruiken door haar leden voor offertes en overeenkomsten met opdrachtgevers.

ALGEMENE VOORWAARDEN van toepassing op overeenkomsten met leden van de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging Restauratoren Nederland (RN) en hun opdrachtgevers en offertes afkomstig van leden van Restauratoren Nederland.

De algemene voorwaarden staan gepubliceerd op de documenten pagina voor leden van Restauratoren Nederland.