Organisatie

Restauratoren Nederland is een vereniging die draait op initiatiefrijke leden die binnen werkgroepen activiteiten organiseren. Het bestuur zorgt voor de visie, lange termijn strategie en organisatorische ondersteuning.

Restauratoren Nederland is een vereniging met ruim 550 leden. De leden vormen de kern van de vereniging en geven invulling aan het programma door in werkgroepverband activiteiten te organiseren. Het bestuur is verantwoordelijk voor de aansturing van de vereniging en haar leden. Zij voorziet de organisatie van een heldere visie en strategie. Het bestuur is de organisatorische ruggengraat en ondersteunt haar leden bij de organisatie van activiteiten. Het bestuur vervult daarin geen uitvoerende, maar een faciliterende, adviserende en coördinerende rol. Ook zorgt het bestuur voor de presentatie van de vereniging en haar gezamenlijk optreden naar buiten toe.

De algemene ledenvergadering is het beslissingsorgaan van de vereniging. Zij komt één keer per jaar bijeen.

Bestuur 2021

Sinds november 2020 bestaat het bestuur uit 5 leden. Naast de officiële functies heeft ieder bestuurslid een of meerdere opdrachten (portefeuilles). Het huidige bestuur wordt gevormd door:

Jazzy de Groot – Voorzitter

Frederik Franken  – Vice-voorzitter

Marjan de Visser – Penningmeester

Remco Ockhuijsen – Algemeen lid bestuur

Michiel Overhoff – Algemeen lid bestuur

Ninette Willemsen – secretariaat


Evenementen Coördinatie Punt (ECP)

Dit is de centrale contactpersoon voor alle door de leden georganiseerde werkgroepen, evenementen, workshops, lezingen, rondleidingen etc.
Contactpersoon hiervoor is Ninette Willemsen, bereikbaar via: info@restauratoren.nl