Organisatie

Restauratoren Nederland is een vereniging die draait op initiatiefrijke leden die binnen werkgroepen activiteiten organiseren. Het bestuur zorgt voor de visie, lange termijn strategie en organisatorische ondersteuning.

Restauratoren Nederland is een vereniging met ruim 650 leden. De leden vormen de kern van de vereniging en geven invulling aan het programma door in werkgroepverband activiteiten te organiseren. Het bestuur is verantwoordelijk voor de aansturing van de vereniging en haar leden. Zij voorziet de organisatie van een heldere visie en strategie. Het bestuur is de organisatorische ruggegraat en ondersteunt haar leden bij de organisatie van activiteiten. Het bestuur vervult daarin geen uitvoerende, maar een faciliterende, adviserende en coördinerende rol. Ook zorgt het bestuur voor de presentatie van de vereniging en haar gezamenlijk optreden naar buiten toe.

De algemene ledenvergadering is het beslissingsorgaan van de vereniging. Zij komt minimaal twee keer per jaar bijeen.

Bestuur 2015

Sinds juni 2015 bestaat het bestuur uit 7 leden. Naast de officiële functies heeft ieder bestuurslid een of meerdere opdrachten (portefeuilles). Het huidige bestuur wordt gevormd door:

Vincent van Drie – Voorzitter

Frederik Franken – Vice Voorzitter

Femke van der Knaap – Penningmeester, portefeuille: Evenementen Coordinatie Punt (ECP).

Annemieke Heuft – Vice penningmeester

Gerald Meegens – Secretaris

Merel Lantman – Vice Secretaris, portefeuille: website

Martine Posthuma de Boer – Algemeen bestuurslid, portefeuille: communicatie, educatiefonds

 

Binnen het bestuur bestaat een Evenementen Coordinatie Punt (ECP). Dit is de centrale contactpersoon voor alle door de leden georganiseerde werkgroepen, evenementen, workshops, lezingen, rondleidingen etc. Op dit moment wordt deze functie vervuld door Femke van der Knaap.