Over restauratie

Een restaurator houdt zich bezig met de materiële zorg voor het cultureel erfgoed dat door uiteenlopende zaken in verval kan raken.

Schilderijen, boeken, meubels, beelden, kleding, historische gebouwen en nog veel meer objecten of ensembles die behoren tot ons cultureel erfgoed raken in verval door zeer uiteenlopende oorzaken: omgevingsfactoren zoals bijvoorbeeld luchtverontreiniging en vocht, maar ook door intrinsiek verval van het materiaal zelf, veelvuldig gebruik van het object of onoordeelkundig uitgevoerde reparaties.

Binnen het onderzoek en het materiële beheer en restauratie van het cultureel erfgoed vormt de restaurator geregeld een essentiële schakel binnen multidisciplinaire samenwerkingsverbanden waar bijvoorbeeld conservatoren, archeologen, antropologen en natuurwetenschappers deel van uitmaken.

Naast restauratoren dragen andere erfgoedprofessionals zoals onderzoekers, depotbeheerders en registrator bij aan de zorg voor het beheer en behoud van collecties.