Handtekening onder initiatief Keurmerk voor Restauratoren

Nieuwe stap richting de erkenning van restauratiekwaliteit

Vier voorzitters van de restauratoren verenigingen in Nederland (ARA, RN, RR en TO) tekenden op 4 februari een memorandum van overeenstemming.

Het materieel cultureel erfgoed verdient de beste kwaliteit als het gaat om conserveren en restaureren. Voor opdrachtgevers is het vaak ondoenlijk om die kwaliteit bij een willekeurige restaurator te herkennen. Maar dat gaat veranderen! Het Restauratoren Register en de verenigingen Restauratoren Nederland en Art Restorers Association Nederland werken aan een Keurmerk dat restauratiekwaliteit in deze beroepsgroep erkenbaar en herkenbaar maakt. Dit is hard nodig want de titel ‘restaurator’ is onbeschermd. Iedereen kan en mag zich Restaurator noemen, ongeacht scholing, ervaring dan wel vakkundigheid. De samenwerkende organisaties vertegenwoordigen samen ruim 750 leden, die het nu eens zijn over waar een restaurator aan moet voldoen om een keurmerk te mogen voeren.

De Stichting Restauratoren Register (SRR) zal als onafhankelijk beheerder van dit keurmerk optreden. Om het keurmerk te realiseren worden binnenkort de statuten van het Restauratoren Register aangepast en gaat een nieuw opstartbestuur de procedure voor het gebruik van dit keurmerk in gang zetten. Het besluit hiertoe is op donderdag 4 februari in Amsterdam, ten overstaan van leden en ingeschrevenen van alle drie de organisaties, met de handtekeningen van de voorzitters in dit tripartite-overleg bekrachtigd.

In het nieuwe stichtingsbestuur zullen vertegenwoordigers uit het hele erfgoedveld plaats kunnen nemen, maar zullen de restauratoren in de minderheid zijn. Daarnaast komt er een Raad van Advies waarin alle beroepen, beroepsgroepen en verenigingen uit het erfgoedveld vertegenwoordigd zullen zijn. Door het onafhankelijke bestuur worden de criteria en de toetsingsprocedure uitgewerkt die aan alle restauratoren de kans geven om zich met dit keurmerk als geregistreerd deskundige te profileren.
De stichting streeft er naar om binnen 1 jaar het nieuwe keurmerk operationeel te hebben. De bestaande merken, logo’s en registraties van het oude Restauratoren Register zullen komen te vervallen.

Voor meer informatie: info@restauratoren.nl, restauratorenregister@gmail.com, info@aranederland.nl

Alle documenten aangaande het nieuwe restauratoren register en het keurmerk, waaronder het stroomschema, de vacature teksten en de basis criteria zijn te vinden in het ledendeel van deze website (wanneer je bent ingelogd zie je op het dashboard rechtsonder documenten staan).