Perspectieven op het Gebouwd erfgoed in het coronatijdperk en daarna.

Op 6 en 13 oktober organiseren de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de ErfgoedAcademie een Studium Generale over perspectieven op het Gebouwd erfgoed in het coronatijdperk en daarna.

Voor alle betrokkenen bij het gebouwd erfgoed is deze periode een moment van reflectie. Bovendien kan de economische crisis voor iedereen effecten hebben, van restauratie-architecten tot kerkbesturen en van woonhuiseigenaren tot projectontwikkelaars. Hoe kunnen wij als monumentensector nu en straks optimaal bijdragen aan een – in de breedste zin van het woord – duurzame instandhouding van onze monumenten?

Toekomstperspectief
Tijdens het Studium Generale-webinar kijken de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de ErfgoedAcademie vooruit. Wat is het post-coronaperspectief voor ons gebouwde erfgoed? Hoe genereren we enthousiasme en draagvlak? Hoe behouden we kwaliteit en erfgoedwaarden? Welke rol is er voor vrijwilligers? Samen met spraakmakende denkers en doeners uit de sector verkennen wij de toekomst.

Dit Studium Generale-webinar Gebouwd erfgoed vindt plaats via Zoom op dinsdag 6 oktober 2020 van 15.30-17.00 uur.

Link naar de nieuwsbrief.

Prof.dr. Ana Pereira Roders (Hoogleraar Heritage and Value TU-Delft), Erik-Jan Brans (restauratie-architect van o.a. Domtoren) en Stella van Heezik/Michiel van der Burght (Stadsherstel Amsterdam) geven hun post-coronaperspectief voor ons gebouwde erfgoed. Gespreksleider is Sophie Derkzen, journalist en moderator met een fascinatie voor cultuur.

Vervolg
Deelnemers aan de webinar van 6 oktober worden uitgenodigd om na afloop hun reflectie in te sturen op de bijdrage van de sprekers. We selecteren drie bijdragen, die een week na de bijeenkomst gepresenteerd worden in een vervolg-webinar. Dit vindt plaats op 13 oktober van 16.00 tot 17.00. Samen vormen de bijdragen van de sprekers en de reflecties een virtuele bundel met perspectieven op de erfgoedsector.

We ontmoeten u graag online op 6 oktober.

Susan Lammers, algemeen directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Yvonne Ploum, directeur ErfgoedAcademie

Aanmelden
U kunt zich aanmelden middels het aanmeldformulier. U kunt zich aanmelden voor 6 of 13 oktober of voor beide bijeenkomsten.

De webinar maakt gebruik van het platform Zoom. Bij bevestiging ontvangt u meer informatie en een handleiding over het deelnemen via Zoom. Eventuele vragen over Zoom kunt u richten aan de ErfgoedAcademie: info@erfgoedacademie.nl
Voorafgaand aan de live-webinar ontvangt u de link om op 6 oktober 15.30 uur in te loggen.