Petitie Restauratoren Nederland

Petitie voor ondersteuning restauratoren bij gevolgen Corona-crisis

Wij verzoeken dat ook restauratoren van materieel cultureel erfgoed aanspraak kunnen maken op financiële steun door de overheid.

Naar aanleiding van de actuele gevolgen van de ‘Corona-crisis’ heeft Restauratoren Nederland (RN) haar leden opgeroepen om hun zorgen en dilemma’s bij het professioneel functioneren in onze erfgoedsector te delen. Deze inventarisatie heeft ons een redelijk overzicht gegeven van gebieden waar de grootste problemen (kunnen) ontstaan. Opdrachten worden geannuleerd en er komen geen nieuwe opdrachten binnen. Restauratoren kunnen niet meer ‘op locatie’ werken omdat die locaties zijn gesloten en gebruikelijke opdrachten van vaste klanten blijven uit. Ook zijn er zorgen over de beschikbaarheid van budgetten van musea nu de inkomsten dramatisch minder zijn omdat ze langere tijd gesloten blijven. Juist nu moeten we als vereniging met onze leden alles op alles zetten om voor onze collega’s in nood de financiële ondersteuning zodat de professionele verzorging van het erfgoed overeind kan worden gehouden.

Omdat restauratoren over het algemeen ingeschreven staan bij de KvK met de SBI-code 9003 onder ‘Schrijven en overige scheppende kunst’, komen zij al bij voorbaat niet in aanmerking voor de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) en de eenmalige tegemoetkoming van €4.000,00.

Via een petitie wil RN melding maken bij het RVO dat ook restauratoren als onderdeel van de culturele sector, schade lijden door de gevolgen van het Corona-virus.

Help mee en teken deze petitie! Op deze manier zetten we onze eisen kracht bij.

Namens het Bestuur van Restauratoren Nederland
Frederik Franken voorzitter