Reactie Kunsten ’92 op advies van Raad voor Cultuur BIS 25-28 – Kunsten ’92