Register-nieuwsbrief

Register-nieuwsbrief

Restauratoren Nederland werkt in een breed samenwerkingsverband aan het instellen van een register van erkende restauratoren. Die samenwerking vloeit voort uit een gemeenschappelijke behoefte bij zowel opdrachtgever als opdrachtnemer aan de borging van de professionaliteit van restauratoren. Stichting Erkenningsregeling Monumenten (ERM) begeleidt dit omvangrijke proces en geeft tijdelijk een aparte Register-nieuwsbrief uit met informatie over het ontwikkelen en implementeren van het Restauratorenregister. Wilt u de Register-nieuwsbrief ook ontvangen? Meld u dan hier aan