RKD Talks – 15 februari 2018

Een opvallend kenmerk van de veertien delen van Max Friedländers Die altniederländische Malerei (1924-1937) zijn de hoofdstukken gewijd aan de artistieke persoonlijkheid van de kunstenaar. In onderhoudend proza trachtte Friedländer hierin de eigenheid van het oeuvre van deze of gene kunstenaar te definiëren. In haar lezing zal Suzanne Laemers, in 2017 gepromoveerd op een proefschrift over Max Friedländer (1867-1958), nader ingaan op zijn kennerschap en de vraag in hoeverre Friedländers kunstenaarspersoonlijkheden nog van betekenis zijn.

Informatie

Datum: Donderdag 15 februari 2018
Locatie: RKD
Prins Willem Alexanderhof 5, Den Haag
Tijd: Inloop vanaf 16.45 uur
Lezing 17.00 – 18.00 uur
Na afloop is er een borrel tot 19.00 uur

 

Informatie en aanmelding