RN-Commentaar op beleidsbrief van minister van Engelshoven

(Erfgoed Telt http://ow.ly/QYvz30kGtUd ,juni 2018)

Hoewel in de brief ‘Erfgoed telt’ (minister Van Engelshoven, juni 2018) het begrip ‘Erfgoed’ gemakkelijk lijkt te worden vervangen door ‘Monumenten’, blijkt het andere branchedeel waarin de leden van Restauratoren Nederland zich voornamelijk als ZZP-er richten op het niet-monumentaal-erfgoed, toch niet te worden vergeten. Hun bijdrage aan het erfgoedbehoud blijft te vaak onderbelicht. Er wordt in de brief specifiek ingegaan op het erfgoedbeleid, dat voortvloeit uit de plannen in het regeerakkoord van het kabinet, en de € 325 miljoen die extra in de periode 2018-2021 aan erfgoedbehoud wordt besteed.

We zijn als Restauratoren Nederland verheugd dat hieruit € 3,8 miljoen voor opleidingen in erfgoedbehoud en vakmanschap beschikbaar komt. Daarnaast onderschrijven wij de constatering dat interieurs een kwetsbaar bestanddeel van monumenten vormen en dat daarom blijvende aandacht voor behoud van bijzondere interieurensembles nodig is. Maar vergeet daarbij dan ook niet alle bijzondere verplaatsbare objecten die daarin te vinden zijn! Onze leden zijn met hun specialisaties bij uitstek deskundig op dit gebied en op het gebied van het erfgoed in de archieven en musea. In ons streven naar verbetering van dit vakmanschap, fungeert de vereniging zelf als platform voor bijscholing, kennisuitwisseling en interdisciplinair overleg.

Dus samen zorgen wij ervoor dat professionele kennis en kunde met vakgenoten wordt gedeeld via publicaties, lezingen, workshops, seminars en atelierbezoeken. Maar de herkenbaarheid en de erkenning van het specialistisch vakmanschap van de ca. 600 aangesloten leden laat veel te wensen over. Daarom werkt Restauratoren Nederland intensief, samen met het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) en de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM), aan uitvoeringsrichtlijnen, individuele certificering en diplomering binnen een verbeterde opleidingsstructuur. Samen gaan we ervoor zorgen dat met de goede materialen en technieken én met de juiste kennis en vaardigheden ons erfgoed in de beste conditie behouden blijft.

Het Bestuur Restauratoren Nederland