RN event

Werkgroep Uurwerken en Wetenschappelijke Instrumenten

Beste leden van Restauratoren Nederland,

De volgende bijeenkomst van de Werkgroep Restauratoren van Uurwerken en Wetenschappelijke Instrumenten zal plaatsvinden op maandag 30 oktober 2017 vanaf 13.30  uur in Breda. We verzamelen bij café De Corenmaet naast de Grote Kerk in Breda. Daarna zullen we, onder leiding van Nol Frishert van het klokkenluidersgilde, de toren van de Grote Kerk beklimmen. Vervolgens zijn we te gast bij Joost Jongerius in Wagenberg.

Voor deze bijeenkomst is onderstaande agenda opgesteld.

Beklimming toren Grote Kerk Breda
13:30-13:55 uur         –          Inloop en welkom, Café De Corenmaet, Havermarkt 1, 4811 WG Breda
14:00-16:00 uur         –          Beklimming Grote Kerk en bezichtiging uurwerk, Kerkplein 2, 4811 XT Breda

Werkplaats Joost Jongerius
16:00 uur                    –          Ontvangst werkplaats Joost Jongerius, Onderdijk 10, 4845 EK Wagenberg
16:30 uur                    –          Lezing door Joost Jongerius over restauratie renaissance uurwerk
17.00 uur                    –           Mededelingen van de werkgroepleden en coördinatoren
17.30 uur                    –          Chinees eten in de werkplaats
19:30 uur                    –           Koffie / Einde programma

BELANGRIJK:
1) U dient zich vooraf aan te melden bij info@restauratoren.nl en VERMELD: “Werkgroep Restauratoren Uurwerken en Wetenschappelijke Instrumenten.
2) Consumpties in cafe De Corenmaet zijn voor eigen rekening. Chinees eten en koffie in de werkplaats worden verzorgd door RN en Joost Jongerius.
3) Het eenmalig meenemen van een introducé (vooraf aanmelden!) is mogelijk. Vaste leden van de werkgroep hebben uiteraard voorrang in het geval de groepsgrootte wordt overschreden. Introducés die eerder hebben deelgenomen aan een bijeenkomst van de werkgroep Uurwerken en Wetenschappelijke Instrumenten en willen blijven deelnemen aan deze bijeenkomsten, dienen lid te worden van RN.

Nog geen lid van RN? De aanmelding verloopt eenvoudig via de website of door een bericht te sturen aan info@restauratoren.nl.
Het onderschrijven van de RN-Ethische Uitgangspunten is voorwaarde voor het verkrijgen van het RN-lidmaatschap.
Dit lidmaatschap kost slechts 80 euro per jaar (2017).

Graag ontmoeten wij u op 30 oktober 2017!

Met vriendelijke groet,

Rob Memel, Joost Jongerius, en Jan Willem Pette