RN-reactie aan de leden met betrekking tot de verwarring rond info NCE – opleiding of cursussen voor restauratoren?

Onlangs is door het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) een folder met erfgoedopleidingen gepubliceerd waarin de module ‘restaurator roerend erfgoed’ wordt aangekondigd (zie deze link voor de folder: https://www.erfgoedopleidingen.nl/doc/Nationaal_Centrum_Erfgoedopleidingen_Opleidingen_2020_november_2019_2.pdf).

Ten onrechte en tot het ongenoegen van Restauratoren Nederland wordt de suggestie gewekt dat het om een nieuwe restauratorenopleiding op MBO-4 niveau zou gaan terwijl dit toch echt niet het geval is. Dergelijke verwarrende berichtgeving kan voor de huidige en toekomstige restauratoren onjuiste verwachtingen opleveren omtrent het door opdrachtgevers gewenste opleidingsniveau. De scholingsmodule die in de folder staat aangekondigd, heeft betrekking op het initiatief namens een groot aantal vertegenwoordigers in de erfgoedbranche om via NCE bij- en nascholingscursussen in modulevorm te ontwikkelen, ten behoeve van restauratoren die al in de praktijk werkzaam zijn en zich in het Restauratoren Register willen inschrijven en/of ingeschreven willen blijven.

Omdat deze modules in samenwerking met onder andere Restauratoren Nederland zullen worden ontwikkeld en dergelijke miscommunicatie onrust kan veroorzaken onder haar leden, wil het RN-bestuur hierbij benadrukken dat vanuit Restauratoren Nederland niet de intentie bestond noch bestaat om een nieuwe restauratorenopleiding op te zetten. Om die reden hebben wij inmiddels bij NCE geprotesteerd tegen deze gang van zaken en nemen wij afstand van deze manier van ‘reclame’ maken. Restauratoren Nederland constateert dat deze situatie voorkomen had kunnen worden. Helaas was onze vereniging niet op voorhand geïnformeerd over dergelijke berichtgeving. Dat Restauratoren Nederland echter nu wel als samenwerkende partij wordt genoemd valt in de ogen van het bestuur van Restauratoren Nederland, nu we niet actief bij genoemde berichtgeving betrokken zijn geweest, extra te betreuren. Inmiddels heeft Nationaal Centrum Erfgoed beterschap beloofd en de berichtgeving op internet richting onze wensen aangepast.