“Save the Date” oprichtingsbijeenkomst RN werkgroep Historisch Stucwerk

De oprichtingsbijeenkomst willen wij graag houden op 17 november 2023 (een vrijdag), van 16:00 tot 18:00. De locatie wordt nog bekendgemaakt.

 

Doelstelling
Ontwikkeling van het werkveld door kennis te delen tussen praktijkopgeleide
restauratiestukadoors en academisch gediplomeerde restauratoren van bijv. historische
binnenruimten. Deze kruisbestuiving zal voor beide partijen goed zijn en past binnen de
missie om de kloof tussen wetenschap en praktijk te overbruggen. Het delen van kennis zien
we niet alleen in de vorm van restauratie- en materiaalkennis delen, maar ook het delen van
twee verschillende werkvelden. De werkcultuur en de manier van denken van de universitair
gediplomeerden en die van de restauratiestukadoors verschillen, maar zijn complementair.
Het oprichten van een werkgroep Historisch Stucwerk binnen Restauratoren Nederland met
een groot deel restauratiestukadoors is een stukje erkenning van de restauratiestukadoors in
het werkveld van restauratie in het bredere vakgebied. Bovendien is geeft het een erkende
vorm van informatie-uitwisseling en netwerken.

Lees hieronder de volledig ingestuurde opbouw voor de werkgroep:

Werkgroep Historisch Stucwerk