Serie werkbezoeken Monumentale schilderkunst (1900-2000)

De werkgroep Historische Binnenruimten van de Vereniging Restauratoren Nederland organiseert deze serie ‘monumentale schilderkunst (1900-2000)’, een initiatief i.s.m. het project Leren van restauratieve ingrepen aan muurschilderingen uit de moderne tijd van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Werk in uitvoering bezoeken en bespreken, op locatie en soms zelfs op de steiger. Dat is het doel van een serie bezoeken aan restauraties van 20ste eeuwse muurschilderingen. Tijdens de werkbezoeken worden toelichtingen gegeven door diverse betrokkenen bij het restauratieproject.

Het eerste werkbezoek “De Berkhoff” bleek afgelopen 24 mei een groot succes.
verslag werkbezoek schildering Cor Dik in De Berkhoff

Bekijk onze agenda voor aansluitende werkbezoeken.

Link naar Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Frederik Franken
Voorzitter Restauratoren Nederland