Stichting Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen

De website www.erfgoedopleidingen.nl is live gegaan.

U vindt er informatie over de nieuwe opleidingen en -uniek- overzichten van erfgoed-/restauratieopleidingen op MBO-,HBO- en WO-niveau en alle cursussen op ons mooie vakgebied.

Verdwijnen vakmanschap bedreiging voor ons erfgoed

De crisis in de bouw heeft geleid tot een flinke afname van het aantal leerlingen dat een bouwopleiding volgt. Daarmee is ook de instroom van nieuwe restauratieleerlingen tot een dieptepunt gedaald. Daarnaast dreigen de restauratieopleidingen de dupe te worden van de herziening van het MBO. Deze twee ontwikkelingen leiden tot het verdwijnen van vakmanschap. Dat is een bedreiging voor ons erfgoed. Als er geen nieuwe vakmensen zijn om onze monumenten te restaureren, kan dit in de toekomst tot onherstelbare schade leiden.

De erfgoedbranche heeft zich de afgelopen jaren ingezet om de dreigende teloorgang van het restauratievakonderwijs af te wenden. Er zijn twee nieuwe specialistenopleidingen ontwikkeld voor restauratie timmeren en restauratie metselen op MBO-4 niveau. Aan een opleiding restauratie voegen op MBO-3 niveau wordt gewerkt. Door nauwe samenwerking met de restauratiebedrijven sluiten de nieuwe opleidingen goed aan op de arbeidsmarkt. De aanleiding om zich actief in te zetten voor het erfgoedonderwijs lag in de bedreiging van de restauratieopleidingen, maar er wordt ook gewerkt aan verbeteringen in het onderwijs voor restauratoren van roerend erfgoed. Jongeren hebben nu de keuze uit verschillende restauratieopleidingen met uitzicht op een mooie loopbaan.

Zonder vaklieden geen erfgoedbehoud

Nieuwe vaklieden zijn hard nodig. De komende jaren gaat een hele generatie restauratievaklieden met pensioen. Met hen verlaat een brok vakkennis de steigers en de werkplaatsen. Nu de crisis achter de rug is en de orderportefeuilles in de bouw en restauratie weer vol stromen, ontstaat een tekort aan vaklieden, zowel voor de bouw als voor de restauratie. De nieuwe stichting Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) werkt aan behoud van het benodigde vakmanschap, zodat we ons erfgoed kunnen doorgeven aan de generaties na ons.

Hoeder van het erfgoedonderwijs

De stichting NCE is opgericht om de nieuwe opleidingen te borgen. In de stichting NCE werken veertien erfgoedorganisaties, diverse MBO-instellingen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen. De stichting NCE richt zich, naast het behoud van het erfgoedonderwijs, ook op het zorgdragen voor inspirerende leeromgevingen, het verzorgen van stage- en leerwerkplekken en voorziet in voldoende gekwalificeerde docenten en leermeesters. Daarnaast doet NCE onderzoek naar doorgaande leerlijnen van MBO, HBO en WO en naar de mogelijkheden van certificering van de individuele vakman (naast de al bestaande certificering voor restauratiebedrijven).

Behoefte aan overzicht van opleidingen

Op 1 januari 2017 is de website Erfgoedopleidingen.nl live gegaan. Deze website biedt het overzicht van alle erfgoed gerelateerde opleidingen en cursussen en waar deze gevolgd kunnen worden. Dit overzicht vervult een belangrijke behoefte van leerlingen, hun ouders, maar ook oudere werknemers. In één oogopslag is te zien hoe en waar (bij-) scholing gevolgd kan worden.