Studium Generale – Erfgoed in het post-coronatijdperk

Cultureel erfgoed is in beweging. Wat we als cultureel erfgoed beschouwen is niet in steen gehouwen, en dat geldt ook voor onze omgang ermee. Nieuwe ontwikkelingen als digitalisering, burgerparticipatie en duurzaamheid stimuleren erfgoedorganisaties en instellingen anders te denken en te doen. Voor de coronacrisis waren zij daar al druk mee bezig. Maar blijft dat na de crisis ook zo? Nu alles noodgedwongen stil staat, de musea en monumenten (nog) dicht zijn, de archeologische opgravingen verlaten en de vrijwilligers thuis, kijken de Rijksdienst voor het Cultureel en de Erfgoed ErfgoedAcademie vooruit. Hoe komen we straks weer in beweging? Wat is het post-coronaperspectief voor ons cultureel erfgoed? Schuilt in deze crisis misschien ook een kans? Deze vragen staat centraal in een viertal speciale Studium Generale webinars die wij organiseren, waarbij de eerste focust op musea en collecties. Samen met spraakmakende denkers en doeners uit de sector, verkennen wij de toekomst.

We organiseren een reeks webinars met vier thema’s: roerend erfgoed, archeologie, gebouwd erfgoed en cultuurhistorisch landschap. Twee thema’s vinden voor de zomer plaats de andere twee erna.

Link naar informatie