Survey

Als vierdejaars student; Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie schrijf ik een afstudeerscriptie.
Binnen mijn onderzoek wil ik onderzoeken in hoeverre restauratoren zich bewust zijn van de herkomst van de pigmenten waar zij mee werken. De ethische code van E.C.C.O. gaat maar zeer beperkt in op dit aspect. Hoe handelen restauratoren als blijkt dat de materialen die zij gebruiken op onethische manier zijn gewonnen?
Hiervoor heb ik een Survey opgesteld die ik graag door de leden van Restauratoren Nederland wil laten invullen;
Verzoek aan onze leden om deze survey in te vullen.
Alvast bedankt namens Loïs van Olst