Twee nieuwe RKD Talks in de agenda voor 17 maart en 2 april a.s.

 

  • Dinsdag 17 maart: opMERKelijk! De MARKS ON ART database: merken op beeldhouwkunst, schilderijen en meubelen 1300-1700
  • Tijdens deze RKD Talk vertellen projectmedewerkers Marieke van Vlierden en Seppe Roels over de MARKS ON ART database, waarin merken op beeldhouwkunst, schilderijen en meubelen uit de periode 1300-1700 worden gedocumenteerd. Denk hierbij aan keurmerken, meestertekens, merktekens van houthandelaars of boseigenaars en stelmerken: merken die de plaats aangeven van een object in een groter geheel, zoals een retabel. Al deze merken kunnen ons unieke informatie verschaffen over de maker, de datering en de plaats van vervaardiging van het kunstwerk en/of over het transport en het verhandelen van materialen.
    Kijk voor meer informatie op onze website.
  • Donderdag 2 april: De verrassende veelzijdigheid van de vijftiende-eeuwse gravure door Joyce Zelen
  • Joyce Zelen begon in maart 2019 als eerste Jacoba Lugt-Klever Fellow bij het RKD (en de Fondation Custodia in Parijs). Tijdens dit tweejarige fellowship doet zij onderzoek naar vijftiende-eeuwse gravures geproduceerd door anonieme meesters uit Duitsland en de Nederlanden. Sinds de jaren dertig staat het onderzoek naar de anonieme vijftiende-eeuwse gravure grotendeels stil. Tijdens deze RKD Talk vertelt Joyce Zelen over haar speurtocht naar dit bijzondere vroege materiaal in prentenkabinetten en bibliotheken wereldwijd. Voor de reeks naslagwerken The New Hollstein. Dutch and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts 1450-1700 probeert zij in kaart te brengen welke vroege gravures door anonieme meesters uit Duitsland en de Nederlanden het tot de eenentwintigste eeuw hebben gered. Prachtige voorbeelden en mooie vondsten zullen de revue passeren, alsmede de problemen waar zij in haar onderzoek tegenaan loopt.
    Kijk voor meer informatie op onze website.