Uitnodiging Oratie

11 mei 2017

Donderdag de 11e mei 2017, des namiddags om 4.00 uur, zal de Hooggeleerde Heer
dr. ing. M. R. van Bommel, benoemd tot Hoogleraar Natuurwetenschappelijke aspecten van conservering en restauratie van roerend cultureel erfgoed, zijn hoogleraarsambt openlijk aanvaarden door het uitspreken van een rede, getiteld:

Conservation science in perspectief:
De rol van de natuurwetenschappen in conservering en
restauratie van cultureel erfgoed.

in de Aula der Universiteit, ingang Singel 411, hoek Spui.

Tot het bijwonen van deze plechtigheid worden alle beoefenaren van de wetenschap en alle belangstellenden uitgenodigd door de Rector Magnificus prof.dr.ir. K.I.J. Maex.

In de onmiddellijke omgeving van het Spui is nauwelijks parkeerruimte; de Aula is bereikbaar met
de trams 1, 2, 5, 4, 9, 14 en16, halte Spui.