Uitnodiging voor houtrestauratoren

vervolg restauratieproject Portugees Israëlitische Synagoge Amsterdam

Uitnodiging voor houtrestauratoren! voor collega-bezoek vervolg restauratieproject: Portugees Israëlitische Synagoge Amsterdam

Wanneer : maandag 23 oktober van  15.00 uur tot 16.45 uur (wellicht aansluitend drankje in de buurt)

Waar : Portugees Israëlitische Synagoge, Mr. Visserplein Amsterdam

Wie : houtrestauratoren, max 30 personen

stuur een mail naar: meubel@resetauratoren.nl en geef je op

 

Beste collega’s houtrestauratoren,

Het project ‘interieur-restauratie Portugese Synagoge’ nadert het einde van het derde jaar. Onder leiding van Frederik Franken/BBOR (Bureau voor Bouwhistorisch Onderzoek en Restauratie) hebben dit jaar verschillende teams van houtrestauratoren gewerkt in de synagoge.

 

De werkzaamheden aan de Hechal (grote Torah-kast) zijn vrijwel afgerond en de 83 zitbanken zijn geconserveerd en gerestaureerd door twee teams onder leiding van Bruijs en Streep Restauratie. De Parnassiembank (bank voor het bestuur van de gemeente) is geconserveerd en gerestaureerd door Jan Paul Folkers en Miriam Fransman. De Choepa (mobiel trouwbaldakijn) uit de vijftiger jaren van de 20e eeuw is behandeld door Miko Vasques Dias.

 

Op dit moment zijn Hoving & Klusener bezig aan de Teba (podium met lessenaar waar de rollen worden voorgelezen).

Deze Teba stond al in de synagoge op de houtgracht en is mee-verhuisd naar deze locatie. Hier is de Teba aangepast aan de nieuwe situatie. Tijdens de werkzaamheden worden steeds meer ‘raadsels ontrafeld’ en wordt de aanpassingen-geschiedenis  transparanter.

Ook is begonnen met het Tochtportaal dat in het midden van de 19e eeuw geplaatst is naar ontwerp van architect Warnsinck en dat later

aan de buiten- en de binnenkant van afwerking veranderd is in vergelijking met wat het originele bouwbestek voorschreef.

 

De eerdere collega-bezoeken stonden in het teken van de Hechal en de banken. Het komende bezoek heeft als onderwerp de Theba, de Choepa en het ingangsportaal. Een proces in wording.

 

Met vriendelijke groet,

 

Werkgroep Meubelrestauratoren Nederland: Pol, Tess, Machteld ,Derk, Brigitte en Tamara

 

 

Disclaimer: Tijdens het bezoek zullen foto’s of video’s gemaakt worden voor de ‘au Courant’ van RN of voor social media. Als u zich inschrijft voor dit bezoek en u er bezwaar tegen heeft herkenbaar  op beeldmateriaal te staan gelieve dat dan bij de aanmelding te vermelden.

 

Oproep: Zouden alle personen die geïnteresseerd zijn in de activiteiten van de Werkgroep Meubelrestauratoren zich willen opgeven als lid van de Werkgroep Meubelrestauratoren Nederland ? Het aantal leden per werkgroep laat niet alleen de interesse zien maar is ook bepalend voor het budget van de werkgroep dat vanuit het bestuur wordt toegekend.

Geef je dus op via RN voor de werkgroep!!!!