image IV Choepa opgesteld voor de Hechal in huwelijk-modus