Uitnodiging

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer/Centraal College van Deskundigen Archeologie en de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg verzorgen gezamenlijk een bijeenkomst over nut en noodzaak van goed dendrochronologisch onderzoek en het vastleggen en delen van goed gedocumenteerde meetgegevens. Ingegaan wordt op vragen als: ‘Hoe stel ik als eigenaar/opdrachtgever, restaurator, museummedewerker of bouwhistoricus de juiste eisen aan een dendrochronologisch onderzoek?’ En ‘Hoe kom je van boorkern tot bouwgeschiedenis?’. Dit en meer wordt belicht door een breed palet van sprekers, afkomstig uit de wereld van kunst, archeologie en architectuur. U bent ook van harte welkom bij een van de mini-laboratoria. Afsluitend wordt een praktische handreiking met een checklist gepresenteerd. 

 
Dendrochronologie
Dendrochronologisch onderzoek kan unieke informatie opleveren voor archeologen, restauratoren, musea, particuliere eigenaren van houten kunstobjecten en schilderijen, bouwhistorici, kerkbeheerders, geschiedschrijvers, kunsthandelaren en vele anderen. Dendrochronologie, het bestuderen van de patronen van jaarlijks wisselende ringbreedten in hout, is de meest precieze natuurwetenschappelijke dateringstechniek. Dendrochronologische datacollecties bevatten waardevolle informatie over bijvoorbeeld het klimaat en houttechnologie, het historische landschap en het gebruik daarvan, en de sociale economie. Het vastleggen, onderbouwen en delen van dendrochronologische gegevens is belangrijk voor ons cultureel erfgoed in publiek en particulier bezit.  

Klik hier voor het programma. 
U kunt zich hier aanmelden.
Mocht de link niet werken knip en plak:

https://www.sikb.nl/agenda/kennisbijeenkomst-over-dendrochronologie-2-november-2022-amersfoort