Update Corona crisis

Update petitie voor ondersteuning restauratoren bij gevolgen Corona-crisis

Naar aanleiding van de actuele gevolgen van de ‘Corona-crisis’ heeft Restauratoren Nederland (RN) haar leden opgeroepen om hun zorgen en dilemma’s bij het professioneel functioneren in onze erfgoedsector te delen. Deze inventarisatie heeft ons een redelijk overzicht gegeven van gebieden waar de grootste problemen (kunnen) ontstaan. Opdrachten worden geannuleerd en er komen geen nieuwe opdrachten binnen. Restauratoren kunnen niet meer ‘op locatie’ werken omdat die locaties zijn gesloten en gebruikelijke opdrachten van vaste klanten blijven uit. Ook zijn er zorgen over de beschikbaarheid van budgetten van musea nu de inkomsten dramatisch minder zijn omdat ze langere tijd gesloten blijven. Juist nu moeten we als vereniging met onze leden alles op alles zetten om voor onze collega’s in nood de financiële ondersteuning zodat de professionele verzorging van het erfgoed overeind kan worden gehouden.

Via een petitie wil RN melding maken bij het RVO dat ook restauratoren als onderdeel van de culturele sector, schade lijden door de gevolgen van het Corona-virus.
Inmiddels hebben 251 leden deze petitie ondertekend en zijn vervolgstappen genomen.

Restauratoren Nederland is inmiddels aangesloten bij Kunsten ’92 die ook een dergelijk initiatief hebben genomen. Samen staan we sterk!

Nieuwsbrief Kunsten’92

Brief RN OCW 28 april is gisteren verstuurd naar de leden van de commissie Cultuur, Onderwijs en Wetenschap.

Wij houden jullie op de hoogte over de ontwikkelingen.

Namens het Bestuur van Restauratoren Nederland
Frederik Franken – voorzitter RN