Update Faro

Beste lezer,

Erfgoed kan mensen samenbrengen en helpen maatschappelijke doelen te verwezenlijken, dat is de kernboodschap van het Verdrag van Faro. Nu zijn deze opgaven actueler dan ooit. Erfgoed kan houvast geven, troost bieden, gelukkig maken. De titel van het verdrag: De waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving is meer dan ooit een uitnodiging om die sociale waarde zichtbaar te maken. Juist nu is het van groot belang om samen te werken en om actieve burgers en initiatieven te ondersteunen.

In deze update vertellen wij u graag meer over de ontwikkelingen binnen het Programma Faro van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Wilt u ook een bijdrage leveren aan het programma? Heeft u een vraag over erfgoedparticipatie? Of een prachtig project waar wij van moeten weten? Stuur een mail naar m.tangkau@cultureelerfgoed.nl.

Link naar de nieuwsbrief