Update Programma Faro – mei 2023

Beste relatie,

En daar lag ie! In het postvak van de Tweede Kamer. Een nieuwe mijlpaal. Staatssecretaris Gunay Uslu heeft eind april de Tweede Kamer per brief laten weten dat ze verder gaat met Faro! Op dit moment werkt het Faro-team hard aan het op orde brengen van de “achterkant”: het optuigen van een regeling en een besluitvormingsproces, het erfgoedveld activeren om alvast met ideeën voor initiatieven te komen, een leeromgeving regelen, etc.

In de eerdere verkenningsfase is ons een aantal belangrijke uitgangspunten meegegeven:

  • de Faro Uitvoeringsagenda is het inhoudelijk kader;
  • op ieder thema moet iets in gang gezet kunnen worden;
  • iedereen moet mee kunnen doen: zogeheten rechtspersonen en natuurlijke personen, overheden en niet-overheden, e.a.;
  • het erfgoedveld wil met elkaar in gesprek kunnen gaan over de initiatieven en zich kunnen uitspreken over de kwaliteit ervan;
  • in de definitieve besluitvorming moet het oordeel van het erfgoedveld worden meegenomen;
  • de besluitvorming moet onafhankelijk zijn.

En niet onbelangrijk, we moeten ons voegen naar de juridische en begrotingsregels van de rijksoverheid. Voorwaar een hele puzzel. Gelukkig hebben we versterking gekregen. Op de foto staat het nieuwe Faro-team na een eerste werksessie.

Op het platform houden we jullie zo goed mogelijk op de hoogte van de vorderingen. Daar staat nu een oproep om mee te denken over de beoordelingscriteria. En er staan eerste ideeën uit het erfgoedveld. Dat smaakt naar meer.

Machteld Linssen
Programmaleider Faro

LINK naar volledige nieuwsbrief