Update Programma Faro

We gaan een nieuwe fase in: het opstellen van een Faro Uitvoeringsagenda. We zijn het programma gestart met een uitgebreide verkenning naar de Faro-werkwijze in de praktijk. We spraken met meer dan 150 mensen in het veld, verzamelden voorbeelden, lieten Faro-verbinders ervaring opdoen in projecten en vroegen erfgoedspecialisten naar hun visie op het Faro-gedachtegoed in relatie tot de Nederlandse praktijk. Met alle inbreng van onze partners en van iedereen die wil meedoen, maken we nu zichtbaar wat er al is, wat er nog moet gebeuren en wat ervoor nodig is om het Faro-werken en -denken breder te verspreiden en verder te ontwikkelen. Het accent ligt daarbij op hoe we als erfgoedsector mensen niet alleen laten meedoen, maar ook meebepalen, hoe we kunnen omgaan met een brede opvatting van wat erfgoed is en hoe we erfgoed kunnen inzetten in het sociaal domein.

We doen dit ook via een digitaal platform Faro, waaraan iedereen kan bijdragen. Op dit moment staan daar de eerste acht onderwerpen online: archeologie, oral history, digitaal erfgoed & participatie, participatief waarderen, Faro en de leefomgeving, democratische vernieuwing, ondersteuning erfgoedparticipatie en opleidingen. Andere thema’s staan in de steigers. Ik hoop dat we zo gezamenlijk tot mooie ambities kunnen komen waarmee we aan de staatssecretaris kunnen laten zien waarmee het erfgoedveld met haar steun aan de slag wil.

Verder in deze Faro update: de laatste ontwikkelingen, interessante bijeenkomsten en terugblikken.