Vakantie secretariaat

Van 11 augustus tot en met 31 augustus 2021 is het secretariaat afwezig in verband met vakantie.

We wensen iedereen een fijne zomer en ontmoeten elkaar graag tijdens de ALV op 15 september aanstaande.
Na 31 augustus worden inkomende mails wederom opgevolgd.