Verslag bijeenkomst werkgroep Uurwerken en Wetenschappelijke instrumenten

13 maart 2017

Op 13 maart jl. kwam de werkgroep Uurwerken en Wetenschappelijke Instrumenten bijeen in Amsterdam.
Het eerste deel van het programma werd gestart bij de opleiding Conservering en Restauratie van de Universiteit van Amsterdam

De ontvangst werd prima verzorgd door Tonny Beentjes. Na een interessante rondleiding langs de diverse ateliers gaf Michiel Langeveld een boeiende lezing over het gebruik van EDTA bij restauraties. Het werd duidelijk dat restauratoren in bepaalde situaties dienen over te gaan op andere schoonmaakmiddelen dan de klassieke vloeistoffen waarmee de meeste restauratoren uurwerken werken.

Het vroege avondprogramma vond onder het genot van een broodje en koffie plaats in de prachtige winkel van Gude en Meis Antique Clocks.
Na een rondleiding langs de collectie van Gude en Meis gaf Rob Memel een presentatie over het fabriceren van snekinrichtingen in de 18e eeuw.

Een geslaagde bijeenkomst van de werkgroep Uurwerken en Wetenschappelijke Instrumenten.

Wil ook jij een werkgroep opstarten óf je aansluiten bij één van de bestaande werkgroepen?
Neem contact op met het secretariaat van Restauratoren Nederland via info@restauratoren.nl t.a.v. Ninette Willemsen.
Wij stimuleren dergelijke bijeenkomsten. 

Bestuur Restauratoren Nederland
Frederik Franken
voorzitter