Werkgroepen algemeen

De leden initiëren en organiseren zelf activiteiten in werkgroepen. Het bestuur biedt ondersteuning en advies bij de organisatie, communicatie en financiën van evenementen.

Restauratoren Nederland is een vereniging voor én door leden. Iedereen kan een idee voor een activiteit ten uitvoer brengen; alleen of samen met anderen. Een activiteit kan verschillende vormen aannemen: een lezing, workshop, atelierbezoek of een groot symposium. Alles is mogelijk, zolang kennisuitwisseling centraal staat! De leden nemen het voortouw, en het bestuur ondersteunt en adviseert op het gebied van financiën, communicatie en coördinatie. De leden zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering.

Voor de organisatie van een activiteit wordt een werkgroep opgericht. Dit kan een tijdelijke samenwerking zijn voor een eenmalig evenement. Maar het kan ook een werkgroep zijn met een gemeenschappelijke en meestal specifieke belangstelling voor een langere periode. Binnen RN zijn op dit moment 5 werkgroepen actief: Boek, Papier en Fotografie, Historische Binnenruimten, Etnografica, Behoud en Beheer en Studenten.

Hoe gaat het in zijn werk?
1) Heb je een goed idee, de tijd en motivatie om iets te organiseren? Start een werkgroep en meld je idee bij het bestuur via info@restauratoren.nl
2) Het bestuur checkt onder de leden of er voldoende animo is om het idee uit te voeren (via e-mail en/of de website)
3) De werkgroep werkt het idee verder uit, met een begroting indien nodig, en communiceert het plan naar het bestuur.
4) Het bestuur verspreidt het idee (e-mail, website, sociale media) en regelt dat de leden zich kunnen aanmelden via de website, en verzorgt indien nodig de facturatie.