Behoud en Beheer

Het doel van de werkgroep is primair professionalisering, kwaliteitsborging en erkenning van behoudsmedewerkers.

De behoudsmedewerker

Door het groeiend besef van het belang van historisch en cultureel erfgoed van de laatste paar decennia is het takenpakket van de behoudsmedewerker steeds verder uitgebreid. Waren het eerst vooral de meest eenvoudige klusjes, mede door de snelle ontwikkelingen op het gebied van preventieve conservering, werd dit al gauw meer. Zeker nu de rol van de restaurator niet alleen meer uitvoerend is, maar zich ook vaak uitstrekt tot beleidsmatige activiteiten.

Inmiddels is de behoudsmedewerker een volwaardig beroepsbeoefenaar met een afgebakend kennisgebied. Dit is echter niet gepaard gegaan met de benodigde waardering en erkenning. De sectie Behoud en Beheer wil hierin verandering brengen.

Wat doet een behoudsmedewerker

Een behoudsmedewerker houdt zich bezig met preventieve conservering (zie ‘over restauratie’) en grijpt dus niet direct op een object in. Zijn of haar taken bestaan onder andere uit verpakken, transporteren, opslaan, monitoren en adviseren. Het is een veelzijdig beroep dat om zeer specifieke kennis vraagt. Een behoudsmedewerker onderscheidt zich vooral door zijn/haar signaleringsfunctie (zie het rapport Beroeps- en Competentieprofielen).

Werkgroep voor Behoud en Beheer

De werkgroep Behoud en Beheer is bedoelt voor iedereen die werkzaam is binnen een culturele erfgoedinstelling op het gebied van behoud en beheer en die zich wil inzetten voor het belang van professioneel behoud en beheer in de culturele erfgoedsector, met de nadruk op preventieve conservering.

In juni 2008 is een aantal behoudsmedewerkers gestart met de voorbereidingen voor het opzetten van deze werkgroep Behoud en Beheer en in januari 2011 zijn we als sectie officieel van start gegaan met ondermeer een eigen werkgroepbestuur, een toekomstvisie en een jaarplan.

Waarom niet een eigen vereniging maar binnen die van restauratoren?

In ons vakgebied zijn de verschillende beroepsgroepen afhankelijk van elkaar om optimaal te kunnen functioneren. Gebundeld in één vereniging kunnen we meer bereiken.

Doelen

Het doel van de werkgroep is primair professionalisering, kwaliteitsborging en erkenning van behoudsmedewerkers (zie toekomstvisie). Onze taak is naast het bereiken van deze doelstellingen, het bewustzijn te vergroten qua takenpakket en qua kennis waar nu geen gebruik van wordt gemaakt.

Behalve dat de werkgroep een stem wil zijn voor deze beroepsgroep wil zij ook een plek zijn om kennis uit te wisselen met collega’s en ontwikkelingen bij te houden op het gebied van behoud en beheer via sectiedagen, werkbezoeken en themabijeenkomsten. De website fungeert als informatiebron en kennisplein.

Om onze doelstellingen te bereiken hebben we een jaarplan opgesteld waarin per deelterrein wordt aangegeven welke activiteiten we willen ondernemen (zie jaarplan 2010/2011).

Lidmaatschap

Er is geen apart lidmaatschap meer voor de werkgroep. Hou de activiiteiten in de gaten of neem contact op om zelf iets binnen de werkgroep te organiseren.