Conservation science

Discipline conservation science

Deze discipline richt zich op wetenschappelijke onderbouwing van methodes en technieken die worden gebruikt in conservering en restauratie.

Dit is een relatief jonge discipline. Het richt zich op technisch (materiaal)onderzoek, dat als doel heeft methoden en technieken voor conservering te verbeteren met een wetenschappelijke basis. Omdat restaureren van oorsprong als ambacht werd beoefend, zijn veel restauratie methodes ontwikkeld op basis van empirisch onderzoek en spitzenfinger gefuhl. Veel processen die plaatsvinden bij veroudering, verval en conservering van kunstobjecten zijn echter niet direct zichtbaar. Door materialen aan wetenschappelijke tests te onderwerpen kunnen we die processen beter begrijpen en ook beter onder controle houden.