Werkgroep Muurschilderingen

Het plan voor een werkgroep muurschilderingen ontstond tijdens een bijzonder inspirerende bijeenkomst in de kerk van Echteld. [lees hier meer over die bijeenkomst] Enkele urgente vraagstukken rondom de instandhouding van muurschilderingen vragen om gezamenlijk op te trekken.

Activiteiten rondom drie thema’s

De werkgroep stelt zich tot doel activiteiten te ontplooien rondom drie thema’s:

 • Zichtbaarheid vergroten van de discipline muurschilderingen restauratie
 • Projecten initiëren rondom vragen over de instandhouding van muurschilderingen
 • Restauratiekwaliteit bevorderen, door het uitwisselen van kennis. Bijvoorbeeld door het opstellen van richtlijnen en het organiseren informatieve bijeenkomsten, zoals werkbezoeken en (bij)scholing voor restauratoren en andere professionals die met muurschilderingen in aanraking komen.

Doe mee!

Wil je hier ook een bijdrage aan leveren, laat het dan weten! Het doel is om samen stappen te zetten in het verder professionaliseren van de omgang met muurschilderingen. Hieronder vind je een overzicht van de activiteiten die we oppakken. Per activiteit zijn er een of meerdere contactpersonen.

Zichtbaarheid vergroten

 • Zichtbaarheid op de website

Contactpersonen: K. van der Lem, M. Posthuma de Boer en B. Crijns

Projecten initiëren

 • Projectvoorstel voor een onderzoek ‘inventarisatie van casussen degradatie van muurschilderingen’

Contactpersonen: A. Bouwhuis en N. Journee

 • Projectvoorstel voor een onderzoek naar ‘de invloed van het klimaat op muurschilderingen’

Contactpersoon: B. Crijns

 • Restauratiekwaliteit bevorderen door een jaarlijkse werkgroepbijeenkomst

Contactpersonen: A. Bouwhuis en N. Journee

 • Onderzoeken hoe rapporten toegankelijk te maken zijn. Dit kan nu al door ze vrij te geven onder Creative Commons Attribution 4.0 International License. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ en aan te bieden aan bijvoorbeeld de bibliotheek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dit speelt niet alleen bij muurschilderingen. Wellicht kunnen we dit met andere disciplines oppakken.

Contactpersoon: B. Crijns

Restauratiekwaliteit bevorderen

 • Kennismaking met monumentenzorgers (medewerkers van de verschillende overheden: Rijksdienst, provincies of gemeenten)

Contactpersoon: W. van der Sar en A. Rijnboutt

 • Werkbezoeken samen met Historische Binnenruimten, zoals de serie Muurschilderkunst 1900-2000

Contactpersonen: K. van der Lem en A. Rijnboutt

 • Werkbezoek restauratie van een 19de eeuwse muurschildering Rotterdam

Contactpersoon: W. van der Sar

 • Werkbezoek restauratie van de gewelfschilderingen in het Stadhuis van Maastricht

Contactpersoon: A. Friedrichs

 • Uitvoeringsrichtlijnen voor de restauratie van (muur)schilderingen. Deze uitvoeringsrichtlijnen zijn mogelijk extra interessant nu de Stichting Restauratoren Register definitief lijkt te worden ondergebracht bij de ERM

Contactpersonen: A. Friedrichs en B. Crijns

 • Workshops (afname technieken, reinigen van muurschilderingen, e.d.)

Contactpersoon: W. van der Sar

Komende evenementen

 • Workshop ‘Reinigen van muurschilderingen’ (datum nog nader te bepalen)
 • Expertmeeting Retoucheren van (muur)schilderingen (datum nog nader te bepalen)
 • Vooraf aan het kleurhistorisch platform vindt het jaarlijks overleg van de Werkgroep Muurschilderingen plaats bij de RCE in Amersfoort.