Studenten

De werkgroep studenten is op zoek naar nieuwe studenten!

De Studentenwerkgroep van Restauratoren Nederland (SRN) behartigd de belangen van studenten met betrekking tot toekomstige loopbaan en inzicht in het werkveld. Deze werkgroep is onafhankelijk van de opleidingen conservering en restauratie in Nederland, maar onderhoudt betrekkingen met educatieve instituten.

De werkgroep organiseert activiteiten voor iedereen die een opleiding in conservering en restauratie volgt of wilt volgen.

Regelmatig kan je aan interessante activiteiten deelnemen zoals een kijkje achter de schermen van een museum in verbouwing, of een presentatie van een restauratieproces in een professioneel atelier. De werkgroep is een klankbord voor het wetenschappelijk debat die discipline breed door de instituten suizen. Naar aanleiding van actuele thema’s worden lezingen en symposia gehouden.

Iedereen is welkom om deel te nemen aan excursies, symposia of andere activiteiten. Studentleden genieten aanzienlijke korting op alle activiteiten.