Schilderijen

Bij deze nodigen wij jullie uit om deel te nemen in de werkgroep schilderijen! Het gemis van atelier- of museumbezoeken met collega’s, congressen, pigment meetings, openingen van tentoonstellingen het afgelopen jaar heeft ons doen beseffen hoe ontzettend belangrijk die momenten van ontmoeting zijn. Vandaar dat wij ons in gaan zetten om het onderlinge contact tussen de schilderijenrestauratoren bij RN te bevorderen.

Onze motivatie bestaat uit een aantal hoofdpunten: het uitwisselen van informatie, kennis en ervaring onderling; het bevorderen van uitwisselingen tussen museum/instellingsrestauratoren en zelfstandige restauratoren; het scherp stellen van onze kennis en ogen door met elkaar te praten over en te kijken naar restauratieprojecten; het creëren van gelegenheden voor collegiale gezelligheid!

De komende maanden gaan we nog even niet met elkaar borrelen en atelierbezoeken zijn nu ook nog niet aan de orde. Maar we werken aan een onderlinge berichtgeving bijvoorbeeld via een eigen pagina op de RN-website en/of een whatsapp- of linkedIn-groep. Via die kanalen kunnen we elkaar ook beter leren kennen, met posts zoals een introductie van een werkgroeplid per week/maand. Het lijkt ons ook heel inspirerend om, als straks de musea weer open gaan, met twee of drie werkgroepleden tentoonstellingen te gaan recenseren, uiteraard met speciale aandacht voor staat van de restauraties van de werken.

Wij nodigen jullie heel hartelijk uit om met ons samen de werkgroep schilderijen leven in te blazen! Meld je aan via een mailtje aan schilderijen@restauratoren.nl. Geef in je mail aan of we je telefoonnummer mogen toevoegen aan de schilderijen app-groep. En stuur ons vooral ook goede ideeën voor de werkgroep!

 

Hartelijke groet,

 

Susan Smelt (restaurator Rijksmuseum) en
Johanneke Verhave (zelfstandig restaurator in Rotterdam)