Werkgroep Schilderijen

Beste collega’s!

Afgelopen woensdag hebben we de Werkgroep Schilderijen een mooie toekomst in geproost.

De eerste 25 aanmeldingen voor de werkgroep vertegenwoordigen al een breed spectrum van restauratoren; met verschillende achtergronden, verschillende leeftijden en op verschillende werkplekken.

We hebben op basis van een aantal stemmingen afgesproken dat we voorlopig voortgaan op de ingeslagen weg met communicatie per mail en WhatsApp. Ook hebben we samen het voornemen uitgesproken om ongeveer 1x per twee maanden een activiteit te plannen voor de werkgroep.

Hoewel de meerderheid al graag voor/in de zomer een activiteit op locatie wil, zullen we vanwege restauratoren van ver analoge activiteiten ook afwisselen met digitale bijeenkomsten.

De onderwerpen die door Susan, Johanneke en Kate waren aangedragen voor thema-avonden blijken voor iedereen relevant, van digitaal koerieren tot een discussie rond het ‘presentabel maken’ van schilderijen. Maar vooral kijkt iedereen uit naar atelierbezoeken; om lopende projecten te bekijken en bespreken.

Aangezien er nog geen hele duidelijke voorkeur was voor een bepaalde activiteit, hopen wij jullie binnenkort te verrassen!

Susan en Johanneke

Voor alle schilderijenrestauratoren van RN die zich bij ons zouden willen aansluiten: meld je aan via het emailadres schilderijen@restauratoren.nl

Graag met de vermelding of je toegevoegd wilt worden aan de whatsapp-groep.