Werkgroep Moderne en Hedendaagse Kunst

Afbeelding: Lydia Schouten, Shattered Ghost Stories, 1993. Collectie Museum Arnhem.

Werkgroep Moderne en Hedendaagse Kunst

De werkgroep Moderne en Hedendaagse Kunst heeft als doel specialisten die zich met moderne kunst conservatie en restauratie bezighouden, bij elkaar te brengen en expertise te delen.

Moderne en hedendaagse kunstwerken kennen een enorme variëteit aan materialen, vormen, maten en technieken. Moderne kunstenaars gebruiken bijna alles om kunst mee te maken, van verf tot afval, van schuimrubber en bladeren tot neonlampen. Bij de behandeling van moderne kunstwerken zijn niet alleen de gebruikte materialen met bijbehorende degradatie problematieken, maar ook de intentie van de kunstenaar van essentieel belang. Daarnaast kunnen ook niet-materiële elementen zoals licht, geluid en rook een belangrijk onderdeel vormen van een kunstwerk.

De werkgroep Moderne Kunst wil restauratoren die zich met moderne kunstwerken bezighouden samenbrengen om informatie en ideeën uit te wisselen over behandeling en conservering. Dat doen we door (online) meetings te organiseren waarin de insteek van alles kan zijn. Een aanpak die ter discussie gesteld wordt, input voor een behandeling of een presentatie over een behandeling of een discussie over ethische kwesties. Ook gaan we op excursie naar tentoonstellingen, ateliers en productiebedrijven.

We nodigen alle leden die zich bezighouden met moderne kunst uit om lid te worden van deze werkgroep. Aanmelden kan via: modernekunst@restauratoren.nl

Esyllt Hoftijzer
Marieke Kruithof

 

Activiteiten in 2023

November 2023 – Excursie naar Atelier van Lieshout

Werkgroep Moderne en Hedendaagse Kunst Excursie Atelier van Lieshout
Een verscheidenheid aan materialen in het atelier