Werkgroep Schilderijen

De werkgroep schilderijen is voor alle leden van de vereniging Restauratoren Nederland en heeft als doel kennis delen.

werkgroep schilderijen
werkgroep schilderijen

Beste collega’s!

Afgelopen woensdag hebben we de Werkgroep Schilderijen een mooie toekomst in geproost.

De eerste 25 aanmeldingen voor de werkgroep vertegenwoordigen al een breed spectrum van restauratoren; met verschillende achtergronden, verschillende leeftijden en op verschillende werkplekken.

We hebben op basis van een aantal stemmingen afgesproken dat we voorlopig voortgaan op de ingeslagen weg met communicatie per mail en WhatsApp. Ook hebben we samen het voornemen uitgesproken om ongeveer 1x per twee maanden een activiteit te plannen voor de werkgroep.

Hoewel de meerderheid al graag voor/in de zomer een activiteit op locatie wil, zullen we vanwege restauratoren van ver analoge activiteiten ook afwisselen met digitale bijeenkomsten.

De onderwerpen die door Susan, Johanneke en Kate waren aangedragen voor thema-avonden blijken voor iedereen relevant, van digitaal koerieren tot een discussie rond het ‘presentabel maken’ van schilderijen. Maar vooral kijkt iedereen uit naar atelierbezoeken; om lopende projecten te bekijken en bespreken.

Aangezien er nog geen hele duidelijke voorkeur was voor een bepaalde activiteit, hopen wij jullie binnenkort te verrassen!

Susan en Johanneke

Voor alle schilderijenrestauratoren van RN die zich bij ons zouden willen aansluiten bij de werkgroep schilderijen: meld je aan via het emailadres schilderijen@restauratoren.nl

Graag met de vermelding of je toegevoegd wilt worden aan de whatsapp-groep.

Activiteiten van de werkgroep 2021

12-11-2021

Werkbezoek Atelier IDDI

Werkbezoek Atelier IDDI_12-11-2022

 

27-10-2021

Online thema-bijeenkomst Low key meeting on keying out

werkgroep schilderijen
 

25-10-2021

Werkbezoek aan de tentoonstelling Facelifts en Makeovers en het restauratieatelier van het Mauritshuis

werkgroep schilderijen

15-07-2021

Werkbezoek aan het tongewelf van de Grote Kerk in Naarden

werkgroep schilderijen

Tentoonstelling recensies

De eerste tentoonstellingsrecensie! Marante en Johanneke waren naar Recentie_Allart van EverdingenTT in het Stedelijk Museum Alkmaar op 30 oktober 2021. De tentoonstelling scoort 16 van de 25 gouden wattenstokken!
Wij vonden het heel leuk om op deze manier een tentoonstelling te bekijken en tegelijk een nog onbekende collega een beetje te leren kennen. Ook was het heel interessant om in dit geval met Jazzy te praten over het schilderij dat ze restaureerde voor de tentoonstelling en meer inside info van haar te krijgen over de tentoonstelling en de staat van de schilderijen.
Natuurlijk hopen we dat er meer leden van de werkgroep initiatief nemen voor een recensie; nog even voor de duidelijkheid:
-kies een tijdelijke tentoonstelling, die liefst nog niet zo lang open is
-check via een mailtje aan ons (zodat er niet dubbel gerecenseerd wordt)
-vraag een collega om mee te gaan of gooi een oproep in de app-groep wie er mee wilt
-extra leuk: informeer of er voor de tentoonstelling gerestaureerd is en benader de betreffende restaurator voor een toelichting
-reiskosten en een catalogus mag je declareren
-schrijf een (korte) recensie en deel wattenstokken toe per categorie (Algemene indruk / Concept en verhaal / Ophanging en uitlichting / Conditie schilderijen / Aandacht voor materiaal technisch onderzoek)