Werkgroep Schilderijen

De werkgroep Schilderijen wil leden van Restauratoren Nederland die zich met de conservering en restauratie van schilderijen bezighouden, bij elkaar brengen. In deze werkgroep staat de uitwisseling van kennis centraal.

Met bijna 100 leden vertegenwoordigt de werkgroep Schilderijen een breed spectrum aan schilderijen-professionals op het gebied van conservering, restauratie, onderzoek en onderwijs. Ook zijn er interdisciplinaire leden die in hun dagelijks werk met de conservering en/of restauratie van verflagen in aanraking komen. Door het organiseren van workshops, atelierbezoeken, (online) lezingen, borrels en het schrijven van tentoonstellingsrecensies streven we naar een uitbreiding van expertise en netwerk.

Daarnaast heeft onze werkgroep een WhatsApp-groep waaraan leden optioneel kunnen deelnemen; in de groep staat het iedereen vrij vragen te stellen over bijvoorbeeld materialen en apparatuur, maar er worden ook werkgerelateerde nieuwtjes met elkaar uitgewisseld.

De werkgroep schilderijen is vóór en dóór leden; iedereen die zich actief bezighoudt met  conservering en restauratie van schilderijen is welkom om lid te worden en/of zelf activiteiten aan te dragen.

Heeft de werkgroep jouw interesse gewekt? Wees welkom! We nodigen alle RN-leden die zich bezighouden met schilderijen uit om lid te worden van deze werkgroep. Meld je aan met een bericht naar schilderijen@restauratoren.nl, en geef ook aan of je toegevoegd wilt worden aan de whatsapp-groep.

Johanneke Verhave
Susan Smelt
Jolijn Schilder

 

Werkbezoeken

 

Tentoonstelling Ontrafeld Bewijs, Museum Bussemakershuis – 21 april 2023

In Mei kwamen we bij elkaar in Borne, waar de tentoonstellingmakers en Nicas-onderzoekers Rob Erdmann, Ingeborg Meijssen en Susan Smelt ons meenamen in hun onderzoek naar 17de eeuws schilderslinnen. Na de lezing konden we Ingeborg zien weven op het 17de eeuwse weefgetouw.

Verslag Museum Bussemakerhuis Borne_21-4-2023

 

Workshops

 

Colle de pâte – workshop ­ – Mei 2022

Zoé Sallin heeft in mei 2022 twee keer een twee-daagse workshop gegeven over de Franse traditie van het doubleren met colle de pâte. Tijdens de workshop zijn twee variaties van deze doubleermethode toegepast. Voor de deelnemers bood het uitvoeren en ervaren van de technieken een inkijk in de mogelijkheden en beperkingen van de methodes, wat veel discussie deed oplaaien onder de deelnemers.

Verslag colledepate workshop_20-21-5-2022