Willemijn Fock

Ons bereikte het droeve bericht dat op 3 juni, op 78 jarige leeftijd, kunsthistorica mw. Willemijn Fock is overleden. Zij was een belangrijke bron van kennis en inspiratie voor menig restaurator. Cornelia Wilhelmina (Willemijn) Fock (Soerabaja, 25 juni 1942 – Den Haag, 3 juni 2021) was hoogleraar Geschiedenis van de Kunstnijverheid aan de Universiteit van Leiden. In 2007 ging ze met emeritaat. Ze hield zich met name bezig met de geschiedenis van interieur en meubels, wandtapijten en edelsmeedkunst. Ze schreef boeken over wooncultuur in de Noordelijke Nederlanden die nog steeds graag en veelvuldig door restauratoren worden geraadpleegd, zoals Het Nederlandse interieur in beeld 1600-1900  en Het Rapenburg; geschiedenis van een Leidse gracht (meerdere delen met TH.H Lunsingh Scheurleer en A.J. van Dissel). In 2019 ontving ze het erelidmaatschap van de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici.

Bestuur Restauratoren Nederland